Izobraževanje Komunikacija Novice

Znanje o volku je obvezna oprema za ohranjanje vrste v prihodnje

13 julija 2023
Slovenia Forest Service

Z izobraževalnimi delavnicami smo v sklopu projekta dosegli že skoraj 1000 slovenskih učencev, vse od vrtca do srednje šole. Ker je izkustveno učenje izrednega pomena za usvajanje novega znanja in spodbuja oblikovanje pozitivnih stališč, smo predvsem mlajšim otrokom želeli približati značilnosti velikih zveri in njihovo spremljanje v naravi preko bioloških materialov, kot so lobanje, kožuhi in odlitki stopinj ter preko prikaza terenske opreme (npr. fotopasti, telemetrične ovratnice).

Za spodbujanje kritičnega mišljenja in spoznavanja multidimenzionalnosti varstva in upravljanja z volkom smo za dijake uporabili pristop igre vlog, pri mlajših otrocih pa ustvarjalen pristop, kjer so se preko izdelovanja papirnatih ušeskov in verižic z odtisi stopinj lažje vživeli v izbranega predstavnika velikih zveri.