Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

LIFE projekti

LIFE je program Evropske unije, ki je namenjen okolju.

Splošen cilj programa LIFE je prispevati k izvajanju, posodabljanju in razvoju evropske okoljske politike in zakonodaje preko sofinanciranja  projektov, ki so za EU splošno potrebni in pomembni.

Ozadje

Program LIFE se je začel leta 1992 kot izraz zavedanja javnosti o potrebi po varstvu okolja. Černobilska katastrofa, ozonska luknja in globalno segrevanje so dali odločilen zagon hitremu oblikovanju politike ter k sodelovanju pritegnili evropske institucije, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in narave.

Program je potekal v štirih fazah: LIFE I (1992–1995), LIFE II (1996–1999), LIFE III (2000–2006) in LIFE (2007–2013). V tem času je bilo skupno financiranih 3954 projektov, ki so za varstvo okolja namenili okoli 3,1 milijarde evrov pomoči. Program LIFE 2014-2020 je razdeljen v dva podprograma: “Okolje” in “Podnebni ukrepi”. Podprogram “Okolje” obsega tri prednostna področja: “Narava in biotska raznovrstnost”, “Okolje in učinkovita raba virov” ter “Okoljsko upravljanje in informacije”.

Evropska komisija, ki upravlja program LIFE, vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za projekte ter na osnovi kriterijev, ki upoštevajo večletni strateški program in vse nacionalne prioritete, določi, kateri izmed predlaganih projektov bo skozi ta program  deležen finančne podpore.

Drugi projekti

Projekt LIFE WOLFALPS EU je sofinanciran v okviru programa LIFE za leto 2018 “Narava in biotska raznovrstnost” in je v sosledju z drugimi projekti LIFE, namenjenih ohranjanju velikih zveri. Zlasti LIFE WOLFALPS EU na povsem alpski ravni prevzema rezultate in dosežke projekta LIFE WOLFALPS (2013–2018), med dobitniki nagrade LIFE 2018 (EN).

 

Če želite izvedeti več:

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu