Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

VARSTVO PODATKOV PO UREDBI EU 2016/679 (GDPR), SPLOŠNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Politika zasebnosti

V skladu s čl. 13 Uredbe EU št. 2016/679 o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, obveščamo obiskovalce in uporabnike našega portala, da bodo njihovi osebni obdelani.

Te splošne informacije se nanašajo na vsa lastnikova spletna mesta, dostopna s telematičnimi sredstvi na naslednjih naslovih (v nadaljevanju bodo ta spletna mesta zaradi kratkosti skupaj imenovana “Portal”:

areeprotettealpimarittime.it, parcoalpimarittime.it, parcomarguareis.it, grottedelbandito.areeprotettealpimarittime.it, roccasangiovannisaben.areeprotettealpimarittime.it, ciciudelvillar.areeprotettealpimarittime.it, cravamorozzo.areeprotettealpimarittime.it, benevagienna.areeprotettealpimarittime.it, sorgentidelbelbo.areeprotettealpimarittime.it, grottedibossea.areeprotettealpimarittime.it, centrouominielupi.it, ecomuseosegale.it, marittimemercantour.eu, centrograndicarnivori.it.
Razumeti ga je treba tudi kot izrecno integrirano s pogoji, navedenimi v zvezi s posebnimi storitvami (na primer novice, rezervirani dostopi itd.), ki jih zagotavljajo zgoraj navedeni spletni naslovi

Če s posebnimi informacijami, določenimi v skladu s 13. členom GDPR, ni drugače določeno in urejeno, se ta politika zasebnosti razume tudi kot dokument, ki zagotavlja informacije iz 13. in 14. člena pravil tistim, ki brskajo po portalu in komunicirajo z upravljavcem podatkov prek storitev, ki jih ponuja portal.

Te informacije se ne nanašajo na druga spletna mesta, strani ali spletne storitve, do katerih lahko pridete prek spletnih povezav, ki so lahko objavljene na teh spletnih mestih, vendar se nanašajo na vire zunaj lastnikovih domen.

Kdo je upravljavec podatkov?


Upravljavec podatkov je Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (C.F .: 96009220045) s sedežem v Vili Bianco – Piazza regina Elena 30 – 12010 Valdieri (CN), PEC aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it
Upravljavec podatkov obvešča, da je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v skladu z določbo iz čl. 37, odst. 1, točka a) GPDR, ki označuje primerno osebo, ki jo je mogoče dobiti na naslednjih naslovih:

Telefon:

01311826681

E-mail:

parco.alpimarittime@gdpr.nelcomune.it

Pec:

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Naloge in funkcije tako imenovanega upravitelja, kot je določeno v prvem odstavku 39. člena GDPR, so podrobno opisane v odloku o imenovanju, ki je na voljo v razdelku “Pregledna uprava” na portalu.
Upravitelj je v skladu z zakonodajo Unije ali države članice vezan na tajnost ali zaupnost glede opravljanja svojih nalog; poročila, ki jih prejme upravitelj, se zato štejejo za zaupna.

Kaj pomenijo osebni podatki in kateri od mojih podatkov se obdelujejo?


Osebni podatki pomenijo vse informacije, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati fizično osebo, v tem primeru uporabnika, ki krmili po spletnih mestih lastnika in uporablja storitve.

Lastnik upravlja številne storitve na različne načine, pri čemer se vrsta zahtevanih podatkov in nameni zbiranja razlikujejo.

Preko portala lastnik ne pridobiva in ne obdeluje občutljivih podatkov ali v vsakem primeru, ki spadajo v posebne kategorije po členu. 9 GDPR ali podatki v zvezi s kazenskimi obsodbami ali kaznivimi dejanji v skladu s čl. 10 GDPR.

Podatki o navigaciji

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za upravljanje vsakega spletnega mesta, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Ta kategorija podatkov vključuje: naslove IP, vrsto uporabljenega brskalnika, operacijski sistem, ime domene in naslove spletnih mest, s katerih je bil opravljen dostop ali izstop, informacije o straneh, ki jih uporabniki obiščejo na spletnem mestu, čas dostopa , trajnost na posamezni strani, analiza notranje poti in drugi parametri, povezani z operacijskim sistemom in uporabniškim računalniškim okoljem. Takšni tehnični / informacijski podatki se zbirajo in uporabljajo izključno v celoti in neidentificirano ter se lahko uporabijo za ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških zločinov nad spletnim mestom.
Podatke, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno

To so vsi osebni podatki, ki jih obiskovalec prosto posreduje na portalu, na primer za registracijo in / ali dostop do rezerviranega območja, zahtevanje informacij o določeni storitvi prek obrazca, pisanje na e-poštni naslov ali telefon (v načinu VoIP ) za neposreden stik. Obdelava takih osebnih podatkov se bo izvajala na podlagi podrobnosti, ki jih upravljavec podatkov v skladu s 13. in 14. členom predpisov posreduje upravljavec podatkov, kadar med registracijo posreduje osebne podatke, kot je zahtevano v ustreznih obrazcih.

Med osebnimi podatki, ki jih zbira ta portal, so: ime, e-pošta, telefon, geslo, piškotki, podatki o uporabi, podatki, sporočeni med uporabo kontaktne storitve.

Opis kategorij osebnih podatkov, ki se obdelujejo, bo vsebovan v informacijah o vsaki ponujeni storitvi.

Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, pridobljene, objavljene ali objavljene na tem portalu, in jamči, da jih ima pravico do sporočanja ali razširjanja, s čimer lastnika oprosti odgovornosti do tretjih oseb.

Piškotki in drugi sistemi za sledenje

Za popoln opis obdelave osebnih podatkov prek teh sistemov glejte ustrezne informacije.

Kdo obdeluje moje podatke? Način in kraj obdelave

Postopki obdelave, povezani s spletnimi storitvami tega portala, se izvajajo v pisarnah upravljavca podatkov ali s strani tretjih oseb, ki izvajajo postopke obdelave v imenu upravljavca podatkov in so bile v skladu z 28. čl. GDPR.

Upravljavec podatkov je sprejel ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Obdelava se izvaja z računalniškimi in / ali telematskimi orodji, pri čemer so metode organizacije in logike strogo povezane z navedenimi nameni.

Postopke obdelave izvaja samo tehnično osebje, zadolženo za postopke obdelave ali vzdrževanja. Ti subjekti, ki so bili pravilno identificirani in pooblaščeni, so prejeli posebna navodila o metodah in namenih obdelave.

Namen obdelave podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo, da lastnik lahko sledi naslednjim namenom:

– zagotavljati promocijske in informacijske storitve v zvezi z dejavnostmi ali dogodki, ki jih je organ predlagal ali v katerih je sodeloval, alarmi, obvestila, roki, izredne razmere itd. in na splošno različne kontaktne storitve za institucionalne funkcije, ki se zagotavljajo preko telefona in telematski stiki, internet ali socialna omrežja;

– zagotavljanje storitev državljanom, podjetjem, organom in drugim subjektom prek spleta ali družbenih omrežij s postopki “e-uprave”, vključno z razširjanjem podatkov, aktov in novic; izdajanje potrdil; rezervacija terminov; pošiljanje vprašalnikov, novic; posredovanje podatkov, aktov, dokumentov; javne povezave WI-FI itd.

Osebne podatke obiskovalca lahko uporabnik uporabi na sodišču ali v pripravljalnih fazah za zaščito pred zlorabo pri uporabi tega portala ali povezanih storitev s strani uporabnika.

Prav tako lahko sodni organi obdelujejo osebne podatke v zvezi s kakršno koli potrebo po ugotavljanju kaznivih dejanj.

Pravna podlaga za obdelavo

Lastnik osebne podatke, pridobljene med navigacijo na portalu, obdeluje pri opravljanju svojih nalog v javnem interesu ali kako drugače v zvezi z izvajanjem svojih javnih pooblastil, vključno s prikazom dejavnosti organa in njihovega delovanja, olajša dostop do ponujenih storitev s strani oblasti, ki spodbuja široko in poglobljeno znanje o vprašanjih, ki so pomembna za javni in družbeni interes, promovira podobo oblasti, pa tudi podobe Italije, tako v Evropi kot po svetu, zagotavlja zavest in prepoznavnost lokalnih dogodkov , regionalni, nacionalni in mednarodni pomen.

V nekaterih primerih, ki so pravilno poudarjeni, bo obdelava potekala z izrecnim in izrecnim soglasjem obiskovalca, izraženo na podlagi tega obvestila (morda dopolnjeno s podrobnimi informacijami).

Vedno pa je mogoče od upravljavca podatkov zahtevati, da pojasni posebno pravno podlago vsake obdelave in zlasti določi, ali je obdelava določena v zakonu, ali je predvidena v pogodbi ali je potrebna za sklenitev pogodbe.

Ali sem dolžan posredovati podatke?

Uporaba vsebine in storitev, ki so na voljo na tem portalu, predpostavlja, da navigator ali uporabnik zagotovi zahtevane podatke v navedeni obliki. To je vedno prepuščeno zbiralcu.

Kadar je treba izraziti soglasje za obdelavo osebnih podatkov, je to vedno neobvezno; zato lahko obiskovalec soglasje zavrne in kadar koli prekliče že zagotovljeno soglasje. Če zavrnitev ali preklic privolitve lastniku onemogoči zagotavljanje storitev, ki temeljijo na njej, je izkušnja brskanja na portalu lahko ogrožena.

Kako dolgo se moji podatki obdelujejo?

Podatki se obdelujejo in shranjujejo toliko časa, da dosežemo namen, za katerega so bili zbrani ali naknadno obdelani.

Zato razen kakršnih koli drugačnih predpisov na straneh, namenjenih določenim storitvam:

– navigacijski podatki se ne hranijo več kot sedem dni (razen potrebe po ugotavljanju kaznivih dejanj s strani sodnih organov);

 – podatki, zagotovljeni za registracijo in / ali dostop do rezerviranega območja, za ves čas trajanja dovoljenja za dostop (razen morebitne potrebe po sodnem varstvu lastnika ali preverjanju kaznivih dejanj s strani sodne oblasti);

– podatki, zagotovljeni v okviru postopka registracije spletnih storitev, za ves čas trajanja registracije (razen za potrebe sodnega varstva lastnika ali odkrivanja kaznivih dejanj s strani sodne oblasti);

  – podatke, dane v okviru upravnega postopka, ki se je začel prek portala, za ves čas trajanja istega in nato za čas, ki ga zahteva zakonodaja v zvezi z ohranjanjem upravne dokumentacije;

Kadar obdelava temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko upravljavec osebnih podatkov tudi po zgoraj omenjenem roku uporabe hrani osebne podatke, dokler takšno soglasje ni preklicano.

Poleg tega je lastnik morda dolžan hraniti osebne podatke dlje časa v skladu z zakonsko obveznostjo ali po naročilu organa.

Po koncu obdobja hrambe bodo osebni podatki izbrisani. Po koncu tega obdobja pravice do dostopa, izbrisa, popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni več mogoče uveljavljati.

Komu so poslani moji podatki?


Poleg upravljavca podatkov v nekaterih primerih tudi druge zunanje strani (kot so ponudniki tehničnih, pravnih in svetovalnih storitev, tretje osebe, poštni kurirji, ponudniki gostovanj, informacijska podjetja, komunikacijske agencije), ki delujejo v imenu upravljavca podatkov in so ki so ustrezno razvrščeni kot obdelovalci podatkov, imajo lahko tudi dostop do podatkov. Posodobljeni seznam obdelovalcev podatkov lahko vedno zahtevate pri upravljavcu podatkov.


Upravljavec podatkov bo morda dolžan razkriti podatke po naročilu javnih ali sodnih organov.

Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam za komercialne namene ali namene profiliranja ni predvideno.

Razkrivanje osebnih podatkov ni predvideno.

Kakšne so moje pravice?


V skladu s 15. členom pravilnika lahko zainteresirana stranka dostopa do svojih osebnih podatkov, zahteva njihov popravek in posodobitev, če je nepopoln ali nepravilen, zahteva njegov preklic, če so bili zbrani v nasprotju z zakonom ali predpisom, in nasprotuje njegove obdelave iz legitimnih in posebnih razlogov.

Spodaj poročamo o vseh pravicah, ki jih lahko kadar koli uveljavljamo proti upravljavcu podatkov in / ali povezanim podjetjem:

Pravica do dostopa: pravica, da v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe od upravljavca podatkov pridobi potrditev, ali se osebni podatki obdelujejo, in če je, do dostopa do teh podatkov in naslednjih informacij: a) namene obdelave; b) kategorije zadevnih osebnih podatkov; c) prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo sporočeni osebni podatki, zlasti če so prejemniki iz tretjih držav ali mednarodnih organizacij; d) kadar je to mogoče, obdobje, v katerem se hranijo osebni podatki, ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja; e) obstoj pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da od upravljavca podatkov zahteva, da popravi ali izbriše osebne podatke ali ugovarja njihovi obdelavi; (f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; (g) kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru; (h) obstoj avtomatiziranega postopka odločanja, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) Uredbe, in vsaj v takih primerih pomembne informacije o uporabljeni logiki ter pomembnosti in pričakovanih posledice takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Vse te informacije lahko najdete v informativnem obvestilu, ki bo vedno na voljo v razdelku o zasebnosti vsakega spletnega mesta.

Pravica do preklica soglasja: če je za obdelavo osebnih podatkov potrebno soglasje, lahko vsaka zainteresirana stranka kadar koli prekliče že dano soglasje, brez poseganja v zakonitost obdelave, ki je bila izvedena pred preklicem soglasja.

Pravica do popravka: pravica do pridobitve v skladu s 16. členom Uredbe popravka osebnih podatkov, ki so netočni, ob upoštevanju namenov obdelave; poleg tega je mogoče z vključitvijo nepopolnih osebnih podatkov pridobiti dodatno izjavo.

Pravica do preklica: pravica do pridobitve, v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, preklica osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec podatkov pa bo dolžan preklicati vaše osebne podatke iz samo enega od naslednjih razlogov : a) osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; b) ste preklicali soglasje, na katerem temelji obdelava vaših osebnih podatkov, in ni druge pravne podlage za njihovo obdelavo; c) ste ugovarjali obdelavi v skladu z odstavkom 1 ali 2 člena 21 Uredbe in ni več nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo vaših osebnih podatkov; d) so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito; e) vaše osebne podatke je treba izbrisati, da bi izpolnili zakonsko obveznost, ki jo določa zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja. V nekaterih primerih, kot določa tretji odstavek 17. člena Uredbe, ima upravljavec podatkov pravico, da ne izbriše vaših osebnih podatkov, če je njihova obdelava potrebna, na primer za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja – za izpolnitev pravne obveznosti iz razlogov javnega interesa, arhiviranje v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave ali statistične namene za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču.

Pravica do omejitve obdelave: pravica do pridobitve omejitve obdelave v skladu z 18. členom Uredbe v primeru enega od naslednjih primerov: Zainteresirana stranka: a) je izpodbijala točnost osebnih podatkov (omejitev bo nadaljeval še toliko časa, da bo upravljavec podatkov preveril točnost teh osebnih podatkov); b) obdelava je nezakonita, vendar je nasprotovala izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevala, da se omeji njihova uporaba; c) čeprav jih upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, se osebni podatki uporabljajo za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču; d) je nasprotoval obdelavi v skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe in čaka na preverjanje, ali zakoniti razlogi upravljavca podatkov prevladajo nad njihovimi. V primeru omejitve obdelave se bodo osebni podatki, razen za hrambo, obdelovali le s privolitvijo ali za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov javnega interesa.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravica, da kadar koli zahtevate in prejmete v skladu z odstavkom 1 člena 20 Uredbe vse osebne podatke, ki jih obdeluje upravljavec podatkov in / ali skupni imetniki obdelave v strukturirani, pogosto uporabljeni in berljivi obliki ali da neovirano zahtevajo njihov prenos drugemu upravljavcu podatkov. V tem primeru je odgovornost zainteresirane strani, da nam s pisnim pooblastilom posreduje natančne podatke o novem upravljavcu podatkov, kateremu namerava prenesti svoje osebne podatke.

Pravica do ugovora: v skladu z odstavkom 2 člena 21 Uredbe in kot je poudarjeno tudi v uvodni izjavi 70, lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, če se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem v kolikšni meri je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju javnih pooblastil, ki jih ima upravljavec podatkov, ali za zasledovanje zakonitega interesa upravljavca podatkov, imajo uporabniki pravico ugovarjati obdelavi iz razlogov, povezanih z njihovim posebnim položajem.

Pravica do vložitve pritožbe na nadzorni organ

Brez poseganja v pravico do pritožbe na katerem koli drugem upravnem ali sodnem prizorišču, če se šteje, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec podatkov in / ali skupni imetniki obdelave, krši uredbo in / ali veljavne zakonodaje je mogoče vložiti pritožbo pri garantnem organu za varstvo osebnih podatkov, kot je določeno v 77. čl. Uredbe ali da zadevo predloži ustreznim sodiščem (79. člen Uredbe).

Na koga se lahko obrnem?

Nadaljnje informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahteva upravljavec podatkov ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (OVOP) z uporabo navedenih kontaktnih podatkov.

Spremembe pravilnika o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti se za ta portal uporablja od datuma objave. Možen začetek veljavnosti novih sektorskih predpisov ter nenehno preverjanje in posodabljanje splošnih pogojev uporabe portala lahko pomeni, da je treba te načine spremeniti.

Upravljavec podatkov si zato pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to politiko zasebnosti z obveščanjem uporabnikov na tem portalu in, če je to tehnično in pravno izvedljivo, s pošiljanjem obvestila uporabnikom prek enega od kontaktnih podatkov, ki jih ima upravljavec podatkov.

Če spremembe vključujejo postopke, katerih pravna podlaga je privolitev, bo lastnik po potrebi ponovno zbral soglasje uporabnika.

Preusmeritev na zunanja spletna mesta

Portal uporablja tako imenovane družabne vtičnike. To so posebna orodja, ki vam omogočajo, da funkcije socialnih omrežij vključite neposredno v Portal (npr. Facebookov všeček).

Vsi družabni vtičniki na portalu so označeni z ustreznim logotipom platforme socialnega omrežja.

Ko obiščete stran na portalu in komunicirate z vtičnikom (npr. S klikom na gumb »Všeč mi je«) ali pustite komentar, se ustrezne informacije iz vašega brskalnika pošljejo neposredno na platformo za družabno omrežje (v tem primeru Facebook) in tam shranjene.

Za informacije o namenu, vrsti in načinu zbiranja, obdelave, uporabe in shranjevanja osebnih podatkov s strani platforme za socialno mreženje ter o tem, kako uresničiti svoje pravice, glejte politiko zasebnosti posamezne strani za socialno mreženje.

Povezave do / do spletnih mest tretjih oseb

Preko portala je mogoče tudi povezati do drugih spletnih mest tretjih oseb.

V zvezi s tem lastnik ne more biti odgovoren za morebitno upravljanje osebnih podatkov s strani spletnih strani tretjih oseb in za upravljanje poverilnic za preverjanje pristnosti, ki jih zagotavljajo tretje osebe.

Posodobitev: 06/03/2020

Pravilnik o piškotkih

Kaj so piškotki

To so majhne besedilne datoteke, shranjene v imenikih, ki jih uporablja uporabnikov spletni brskalnik. Obstajajo različne vrste piškotkov, nekateri za izboljšanje uporabe spletnega mesta, drugi pa za omogočanje nekaterih funkcij.

Za nekatere namene namestitve piškotkov je morda potrebno vaše soglasje. Kadar namestitev piškotkov temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadar koli prekličete z upoštevanjem navodil v tem dokumentu.

Piškotke lahko razdelimo v dve večji kategoriji: “tehnični piškotki” in “piškotki profila”.

1.1 Tehnični piškotki

Tehnični piškotki se uporabljajo za varno, hitro in učinkovito raziskovanje spletnih strani in za zagotavljanje uporabnikom zahtevanih storitev.

Za namestitev takšnih piškotkov ni potrebno predhodno soglasje uporabnikov.

1.1.1 Tehnični piškotki seje

Tehnični piškotki seje se uporabljajo za navigacijo in preverjanje pristnosti spletnih storitev in območij z omejitvami. Uporaba teh piškotkov (ki niso trajno shranjeni v uporabnikovem računalniku in izginejo, ko je brskalnik zaprt) je strogo omejena na prenos identifikatorjev sej (sestavljenih iz naključnih števil, ki jih ustvari strežnik), potrebnih za učinkovito navigacijo po spletnem mestu.

Tehnični piškotki seje se izogibajo uporabi drugih računalniških tehnik, ki bi lahko škodile zaupnosti navigacije uporabnikov, in ne dovoljujejo pridobivanja osebnih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Uporaba trajnih piškotkov je strogo omejena na pridobivanje statističnih podatkov, ki so koristni za razumevanje stopnje uporabe spletnega mesta.

1.1.2 Analitični piškotki

So enaki tehničnim piškotkom in se uporabljajo za zbiranje informacij v anonimni in zbirni obliki o številu uporabnikov in načinu obiska strani. Podatke, ki jih je mogoče dobiti iz teh piškotkov, upravlja lastnik kot upravljavec spletnega mesta izključno za statistične namene in za obdelavo poročil o uporabi samega spletnega mesta.

1.1.3 Piškotki za analizo storitev tretjih oseb

Ti piškotki se uporabljajo za anonimno zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta, kot so: obiskane strani, porabljeni čas, poreklo prometa, geografsko poreklo, starost, spol in interesi za namene tržnih kampanj. Te piškotke pošiljajo domene tretjih oseb zunaj spletnega mesta.

1.1.4. Piškotki za integracijo programskih izdelkov in funkcij tretjih oseb

Ta vrsta piškotkov vključuje funkcije, ki so jih razvile tretje osebe na straneh spletnega mesta, kot so ikone in nastavitve, izražene v družabnih omrežjih, za skupno rabo vsebine spletnega mesta ali za uporabo programskih storitev tretjih oseb (kot je programska oprema za ustvarjanje zemljevidov in dodatne programske opreme ponudba dodatnih storitev). Te piškotke pošiljajo domene tretjih oseb in partnerska spletna mesta, ki ponujajo svojo funkcionalnost med stranmi strani.

1.2 Piškotki profila

To so piškotki, potrebni za ustvarjanje uporabniških profilov za pošiljanje oglasnih sporočil v skladu s preferencami, ki jih uporabnik izrazi na straneh spletnega mesta.

Kako soglašam z namestitvijo piškotka?

Svoje nastavitve za piškotke lahko upravljate neposredno v brskalniku in preprečite – na primer – tretjim osebam namestitev piškotkov. Nastavitve brskalnika lahko uporabite tudi za brisanje piškotkov, ki so bili nameščeni v preteklosti.

V zvezi s piškotki, ki jih namestijo tretje osebe, lahko tudi upravljate svoje nastavitve in prekličete svoje soglasje z obiskom ustrezne povezave za izključitev (če je na voljo) z uporabo orodij, opisanih v politiki zasebnosti tretje osebe, ali tako, da se obrnete neposredno na tretjo stran.

Glede na objektivno zapletenost prepoznavanja tehnologij, ki temeljijo na piškotkih, je uporabnik pozvan, da stopi v stik z lastnikom, če bi želel dobiti dodatne informacije o uporabi piškotkov prek navedenih kontaktnih podatkov.

V vsakem primeru vas obveščamo, da ta portal in sporočila, ustvarjena z uporabo in / ali registracijo na njem (kot so promocijska e-poštna sporočila ali novice), ne vsebujejo elektronskih slik, imenovanih “spletni svetilniki”, niti sami niti v kombinaciji z Piškotki.

Kateri piškotki so prisotni na tej spletni strani?

Katere piškotke uporablja portal, lahko preverite z orodji brskalnika.

Priročnik za glavne brskalnike najdete tukaj: https://www.wikihow.it/Visualizzare-i-Cookies

Posodobitev: 06/03/2020

Dokumentacija

Dokumentacija in povezave za posvetovanje.

    – Privacy Guarantor: What is a complaint and how it is submitted to the Guarantor

Nadaljne informacije

  • – Privacy Guarantor: FAQ on Cookies
  • – EDAA: Guide on behavioral advertising and online privacy
  • – Wikipedia: Cookie
  • – allaboutcookies.org
  • – Browser add-on for deactivating Google Analytics

WebAPI

  • – Help page
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu