Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

C : Akcije za varovanje in ohranjanje

C.1

Intervencijske enote: ogledi škodnih primerov,  zaščitni ukrepi, moderacija, odvzem volkov in blažitev konflikta na kritičnih območjih

Napadi na živino so eden najpomembnejših vzrokov za konflikt med človekom in zvermi. Preprečevanje škod je tako ključna naloga pri reševanju teh konfliktov. Dandanes volkovi ponovno poseljujejo določena območja,…

Več

C.2

Ukrepi proti nezakonitemu ubijanju volkov, uporabi strupenih vab in usklajevanje mednarodne in nacionalnih okoljskih politik

Akcija se bo izvajala v štirih korakih, po pripravljalni akciji A2:

  1. Usklajevanje in izvajanje mednarodne in nacionalnih okoljskih politik, s stalnim nadzorom nezakonitega…
Več

C.3

Sodelovanje in grajenje partnerstva z lovci preko raziskav ekosistemskih odnosov volk-plen

Lovci pogosto vidijo plenilce kot povzročitelje zmanjšanja števila in dostopnosti divjadi za lov. To bi lahko bil razlog za močen konflikt med ​​lovci in volkovi, vendar je malo znanega o vplivu plenilskega pritiska o…

Več

C.4

Vzpostavitev celostnega spremljanja varstvenega stanja alpske populacije volka

Ocena stanja ohranjenosti alpskega volka bo temeljila na oceni naslednjih osnovnih populacijskih parametrov: velikost populacije volkov (število reproduktivnih enot in število volkov), razširjenost in efektivna velikost populacije volkov (ali drugi genetski parametri). Upoštevali bomo tudi druge podatke,…

Več

C.5

Križanci in poškodovani volkovi v alpski populaciji: odkrivanje in ukrepanje v apeninskem ekološkem koridorju in na območju Alp

Znanstvena skupnost šteje križanec med volkom in psom za resno grožnjo ohranjanju volkov. Ta akcija je bistvena za preprečevanje izgube genetske identitete zaradi širjenja primerov križancev znotraj…

Več

C.6

Zmanjšanje razdrobljenosti habitata in smrtnosti v prometu preko identifikacije kritičnih območij

C6.1 Zmanjšanje razdrobljenosti habitata in smrtnosti v prometu preko identifikacije kritičnih območij

Cestna in železniška infrastruktura zmanjšujeta kakovost in površino primernega življenjskega prostora preko povečevanja smrtnosti prostoživečih živali…

Več

C.7

Ekonomske koristi za lokalno skupnost: turistične ponudbe in izdelki z oznako volku prijazno

Na volka pogosto gledamo le kot na gospodarsko škodo v živinoreji in na potencialno grožnjo alpskemu turizmu. S to aktivnostjo želimo spremeniti volka v dejavnik gospodarskega razvoja z razvojem predlogov in izdelkov…

Več

C.8

Vključevanje in izobraževanje mlajših generacij o varstvu in ohranjanju volka preko programa »Mladi nadzornik«

Generacija informiranih mladih ljudi, ki se zavzema za varstvo okolja, je močna in učinkovita trajna naložba v dolgoročno varovanje in ohranjanje volkov. Ta aktivnost vabi najmlajše obiskovalce zavarovanih območij, da se…

Več
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu