Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

C.4

Vzpostavitev celostnega spremljanja varstvenega stanja alpske populacije volka

Ocena stanja ohranjenosti alpskega volka bo temeljila na oceni naslednjih osnovnih populacijskih parametrov: velikost populacije volkov (število reproduktivnih enot in število volkov), razširjenost in efektivna velikost populacije volkov (ali drugi genetski parametri). Upoštevali bomo tudi druge podatke, kot so: stopnja povezanosti z dinarsko / srednjeevropsko / apeninsko populacijo volka, odkrivanje hibridov in ocena zdravstvenega stanja.

Na podlagi pripravljalne akcije A5 bomo vzpostavili strategijo nadzora nad alpsko populacijo volka, ki bo temeljila na skupnih protokolih, in združevanju informacij o čezmejnem spremljanju stanja. Na podlagi ocene stroškov bomo optimizirali vzorčenje (zlasti na območjih, kjer pozimi ni snega). Nadzor bo potekal na ravni posameznih držav (vsaka država bo pripravila svoje letno poročilo), nato bomo združili podatke na ravni populacije, vključno s Švico in Nemčijo, ter pripravili letna poročila o stanju alpske populacije volka z ocena trendov v štirih letih projekta. Pri pripravi mednarodnega poročila bo sodeloval znanstveni odbor, vsako leto pa bo druga država delo koordinirala druga država. Na podlagi zbranih podatkov bomo opredelili trenutni status alpske populacije volka (ugoden/neugoden), določili kratkoročne cilje ohranjanja in opredelili vlogo vsakega države pri zasledovanju ali vzdrževanju teh ciljev. 

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu