Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

O projektu

 Izziv za projektno ekipo in glavni cilj projekta je Izboljšanje sobivanja volka in človeka s participativnim pristopom in zagotovitev dolgoročnega ohranjanja čezmejne populacije volkov.

Naslov projekta

Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp

Akronim

LIFE WOLFALPS EU

Referenca

LIFE18 NAT/IT/000972

Projektni časovni okvir

01/09/2019 – 30/09/2024

Skupni proračun projekta

11,939,693 €

Finančni prispevek EU

7,029,000 €

Partnerji

LIFE WolfAlps EU je mednarodni projekt, v katerem strokovnjaki sodelujejo za zmanjšanje vpliva volkov na živino, uravnavanje ravnovesja med lovom in prisotnostjo plenilcev, preprečujejo nelegalni lov, upravljajo z vprašanji, povezanimi z volkovi in ​​človekom in širijo pravilne informacije na podlagi znanstvenih podatkov.

 

Ozadje

Že od devetdesetih let dalje, alpska populacija volka narašča.  Danes je volk dosegel vse alpske države in nekatera nižinska območja, zato je za reševanje vprašanj volk – človek pomemben celostni čezmejni pristop. Problematika napadov volkov na domače živali je pomembna še posebej tam, kjer so domače živali pomanjkljivo zavarovane in kjer starodavni predsodki do volkov prožijo dodatne družbene konflikte. Izziv za projektno ekipo in glavni cilj projekta je Izboljšanje sobivanja volka in človeka s participativnim pristopom in zagotovitev dolgoročnega ohranjanja čezmejne populacije volkov.

 

Cilji projekta

V projektu LIFE WOLFALPS EU (2019–2024) je glavni cilj izboljšati sobivanje volka in človeka, vendar tokrat prvič na ravni populacije volkov v alpskem prostoru z izvajanjem usklajenih ukrepov v celotnem alpskem prostoru, tako tam, kjer je volk prisoten že 20 let (Zahodne Alpe), kot tudi tam, kjer se je volk pojavil šele pred kratkim (Srednjevzhodne Alpe).

Glavni cilji projekta so:

 

 1. Spremljanje na nivoju populacije, upravljanje in varovanje volkov v Alpah.
  1. Glavni cilj našega projekta je preseči trenutne razdrobljene prakse upravljanja z volkovi (tako na lokalni ravni kot na ravni države) in prvič v Evropi doseči splošno ohranjanje, upravljanje in nadzor na ravni populacije. Aktivnosti projekta bodo prenosljive in ponovljive in s tem učinkovite v širšem obsegu. Vzpostavili bomo tesno čezmejno mrežo strokovnjakov, začeli bomo dolgoročno čezmejno spremljanje in poskrbeli za kakovostne podatke o teh volkovih na nivoju populacije.

  2. Konkretni cilji:

   • Na tehnični in institucionalni ravni razviti in okrepiti sodelovanje med strokovnjaki za volkove v Alpah.
   • Ocenili stanje celotne populacije volkov v alpskem prostoru, ki velja za biološko enoto, in oceniti vplive groženj ohranjanju.
   • Zaznati in nadzirati hibride med volkom in psom in ranjene volkove.
   • Zmanjšati zastrupljanje in nelegalno ubijanje volkov.
 2. Zmanjšanje konfliktov med človekom in volkom in spodbujanje sobivanja.
  1. V različnih akcijah bomo raziskali, kaj je gonilo konfliktnih “žarišč”, in razvili rešitve. Preučili bomo odnos javnosti do volkov in to uporabili za ciljno usmerjene izobraževalne in komunikacijske dejavnosti za izboljšanje znanja o volkovih in spodbujanje sobivanja.

  2. Konkretni cilji:

   • Zmanjšati vpliv volkov na živinorejo z izvajanjem novih učinkovitih preventivnih pristopov. 
   • Povečati znanje o volkovih med lovci, pastirji, lokalnimi skupnostmi, študenti in državljani ter preprečevati napačne informacije medijev.
   • Ocenjevati vlogo volkov v odnosu plenilec – plen – lovec, z neposrednim vključevanjem lovcev za podporo sobivanja med  lovci in volkovi.
   • Razvoj ekoturizma na temo volkov v prid gospodarsko trajnostni prisotnosti plenilcev.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu