Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

C.6

Zmanjšanje razdrobljenosti habitata in smrtnosti v prometu preko identifikacije kritičnih območij

C6.1 Zmanjšanje razdrobljenosti habitata in smrtnosti v prometu preko identifikacije kritičnih območij

Cestna in železniška infrastruktura zmanjšujeta kakovost in površino primernega življenjskega prostora preko povečevanja smrtnosti prostoživečih živali zaradi prometa in vpliva na nepovezanost prostora in populacij. V prvem projektu LIFE WOLFALPS je bilo to vprašanje raziskano in dokumentirano na primeru volkov v dolini Valle Susa (Italija).

Aktivnosti in pričakovani rezultati:

  1. Ocena prejšnjih študij in novih podatkov, za določitev koridorjev, ki jih uporabljajo prostoživeče živali.
  2. Srečanje z zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo pri gradnji in vzdrževanju cest in železnic za določitev novih posegov in vzdrževanja obstoječe infrastrukture.
  3. Načrtovanje omilitvenih del za linearno infrastrukturo (nšr. ceste) za zmanjšanje vpliva teritorialne razdrobljenosti na prostoživeče živali.
  4. Neposredni posegi in izvajanje omilitvenih ukrepov. Npr. čiščenje obstoječih podhodov in izboljšanje njihove namestitve v okolju, namestitev mrež za usmerjanje volkov skozi odseke z večjo prepustnostjo, preverjanje stanja vzdrževanja zaščitnih mrež na avtocesti, postavitev cestnih znakov za opozarjanje voznikov, namestitev odsevnih optičnih stebričkov (vsaj 10 km). Mobilna aplikacija, ki opozarja na odseke cest, ki so najbolj izpostavljeni trkom z divjimi živalmi.
  5. Stalna posodobitev baze podatkov o cestnih in železniških nesrečah s parkljarji in volkovi za območje Alta Valle di Susa (Italija), v času trajanja projekta.
  6. Izvedba kampanje ozaveščanja za preprečevanje nesreč in ozaveščanje o nesrečah s prostoživečimi živalmi in volkovi.

C6.2 Zmanjšanje izgube habitata in vključevanje potreb reproduktivnega habitata volka v prostorsko načrtovanje

Lokacije za razmnoževanje volkov so najbolj občutljiva področja za vrsto. Učinkovit način za ohranitev povezljivosti in zmanjšanje izgube habitatov je zagotavljanje pravilnih informacij za presojo vplivov na okolje (PVO), ki bi vključevale ohranjanje ali obnovo habitatov za reproduktivna območja v prostorskem načrtovanju in ohranile najbolj kritične lokacije.

Tu bi radi v praksi uporabili znanje in ukrepe, razvite v prvem projektu LIFE WolfAlps in razvili uporabniku prijazno presojo vplivov na okolje (PVO): priročnik s smernicami, ki se bo uporabljal za študije PVO na področjih prisotnosti volka. V Italiji bomo organizirali izobraževalne seminarje, po enega v vsaki od regij (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle Aosta), za prostorske načrtovalce in podjetja, ki izvajajo presoje vplivov na okolje. Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili in razložili glavna načela volkom prijaznega prostorskega načrtovanja.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu