Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

C.1

Intervencijske enote: ogledi škodnih primerov,  zaščitni ukrepi, moderacija, odvzem volkov in blažitev konflikta na kritičnih območjih

Napadi na živino so eden najpomembnejših vzrokov za konflikt med človekom in zvermi. Preprečevanje škod je tako ključna naloga pri reševanju teh konfliktov. Dandanes volkovi ponovno poseljujejo določena območja, kjer države spodbujajo živinorejo (npr. v Alpah).

Negativni odnos lokalnega prebivalstva do volkov je pogosto posledica pomanjkanja ukrepov za preprečevanje napadov na živino in pomanjkanje pomoči lokalnih oblasti. Izkušnje so pokazale, da je stalno prisotnost projektnega osebja, ki pomaga lastnikom živine pri uporabi preventivne zaščite, ključnega pomena za to, da se lokalni prebivalci ne počutijo zapostavljene in manjvredne od volka, kot zaščitene vrste. 

V okviru intervencijskih enot WPIU (Wolf Prevention Intervention Units) bomo pomagali rejcem v primeru napadov na domače živali, učinkovito ocenili metode preprečevanja napadov in predlagali boljše ad hoc rešitve, za preprečitev podobnih napadov v prihodnje. Na tak način bomo blažili konflikte in zgradili zaupanje med javnimi ustanovami in lokalnimi prebivalci. Intervencijske skupine bodo vzpostavljene v Italiji, Franciji, Avstriji in Sloveniji.

Izvedba akcije:

  • Aktivnosti posamezne intervencijske enote: vsaka enota bo posredovala na območjih konflikta in izvajala preventivne ukrepe z uporabo hitrih rešitev, ki temeljijo na preteklih izkušnjah. Nudile bodo tudi administrativno pomoč in delovale v vlogi mediatorjev. Če bo to potrebno, se bodo intervencijske enote povezale s skupinami za preprečevanje zastrupljanja volkov.  
  • Koordinacija in stalno ocenjevanje za optimizacijo intervencijskih enot na ravni države / regije.
  • Izboljšanje pravilne uporabe pastirskih psov in električnih ograj: pastirski psi so se v nekaterih primerih izkazali nevarne za ljudi. Pomembno je posredovanje s konkretnimi terenskimi rešitvami, ustrezno usposabljanje in komunikacija turistom in pohodnikom o pravilnem vedenju ob prisotnosti pastirskih psov.
  • Praktično terensko testiranje zanesljivosti senzorskih sistemov v čredah in povratne informacije za izboljšanje v okviru delovanja intervencijskih enot v Avstriji s strani organizacije AREC: test bo dal osnovne podatke za iskanje vzorcev panike v čredi. Na podlagi rezultatov bomo pripravili priporočila in smernice za izvajanje takega sistema drugje v Alpah.
  • Ustanovitev skupine pastirjev prostovoljcev za pomoč kmetom v Italiji.
  • Razvoj „Končnih dolgoročnih smernic za izvajanje intervencijskih enot v posameznih državah in ocena stroškovnega učinka“.
  • Izvedba kampanje za ozaveščanje o preventivnih ukrepih in promocija dejavnosti intervencijskih enot.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu