Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

C.3

Sodelovanje in grajenje partnerstva z lovci preko raziskav ekosistemskih odnosov volk-plen

Lovci pogosto vidijo plenilce kot povzročitelje zmanjšanja števila in dostopnosti divjadi za lov. To bi lahko bil razlog za močen konflikt med ​​lovci in volkovi, vendar je malo znanega o vplivu plenilskega pritiska o povezavah med volkom, naravnim plenom in domačimi živalmi v Evropi. 

Cilj te akcije je določiti plenilski pritisk predvsem na prostoživeče živali (pa tudi na domače) vključno s pritiskom človeških praks (tudi lova), v partnerstvu z lovci. Poznavanje interakcij med volkovi, naravnim plenom in domačimi živalmi je predpogoj za praktično in celostno odločanje o upravljanju z vrstami in ekosistemi. To je še posebej učinkovito, če se izvaja prek vključujočega pristopa.

Akcijo bomo izvajali v dveh korakih:

  1. Izvedba ocene odnosa plenilec-plen-lovec.

V tej fazi je predpogoj sodelovanje partnerjev iz lovskih, gozdarskih in kmetijskih organizacij. Delo bo obsegalo odlov 1–4 volkov in 10 osebkov plenskih vrst (npr. srnjad, jelenjad) na 4 osrednjih območjih v Franciji, Italiji in Sloveniji, kjer so prisotni volkovi in plen, 1  kontrolno območje v Italiji, kjer volkovi niso prisotni in je prisoten samo njegov plan.

  1. Aktivno vključevanje lovskih organizacij in lovcev v razvoj akcije.

Organizirali bomo redne sestanke in delavnice za aktivno vključevanje in vzdrževanje odnosa z lovci. Še posebej aktivni bomo:

  • na osrednjih območjih, kjer bomo organizirali delavnice/usposabljanja za terenske dejavnosti, namenjene lovcem in osebju partnerskih organizacij za odlov osebkov plenskih vrst (srnjad in jelenjad) in za sodelovanje pri ocenjevanju učinka prisotnosti volka na posameznih območjih ter
  • ob sodelovanju z lovci pri razširjanju ugotovitev zunaj osrednjih območij, v sodelovanje z lovskimi organizacijami in okrožji ter pri posebni kampanji za ozaveščanje.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu