Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Lovci

Associazione Cacciatori Trentini (ACT)

Associazione Cacciatori Trentini (ACT)

Lovsko združenje

Associazione Cacciatori Trentini (ACT)

Job Title

Lovsko združenje

Info

Associazione Cacciatori Trentini has been identified by the Autonomous Province of Trento as the most representative hunter association at the local scale. For this reason, it has been delegated to the direct management of the three main ungulate species of the province (red deer, roe deer and chamois). Beside managing hunting activities, the association also carries out surveys and monitoring of fauna species, large carnivores included. It also supports research projects and environment protection activities in collaboration with the Autonomous Province of Trento and other local institutions. In addition, it supports health monitoring activities, provides support in case of natural disasters, and performs restoration and improvement interventions of natural habitats. To efficiently fulfill such goals, the association counts on qualified and graduated wildlife technicians and on personnel responsible for hunting surveillance, faunistic census and other technical tasks. In the context of the Stewardship Program, the association is interested in taking active part in the wolf population monitoring at the local scale, in promoting a correct information on the wolf to hunters, and to participate in a study to understand predator-prey dynamics.

Accordo di Stewardhip

ACT already collaborate with MUSE and the Autonomous Province of Trento, contributing to the wolf monitoring activities, and, in general, carnivores monitoring in the Province.

The main objectives of the stewardship agreement are:

  • Go on with the collaboration in wolf monitoring activities by further training both ACT personnel and hunters and provide them with the necessary tools to a correct and efficient data collection on the field, as well as motivate them to pursue a long-term wolf monitoring on the territory.
  • Favour a correct and objective information on wolf presence to hunters. To this purpose, informative-training meetings for ACT personnel and hunters in each hunting District/Reserve will be planned.
  • production and publication of informative articles on the wolf in Association’s journal “Il Cacciatore Trentino”
  • Start a study on wolf-prey relationship in Trentino
Bohinjska Bistrica Hunting Club

Bohinjska Bistrica Hunting Club

Lovska družina

Bohinjska Bistrica Hunting Club

Job Title

Lovska družina

Info

Lovska družina Bohinjska Bistrica je bila ustanovljena leta 1946 in šteje 44 članov. Lovišče je visokogorsko, sega od nadmorske višine 500 do 1.800 m. Lovišče je veliko 4.500 ha, od tega je 4.316 ha lovne površine. Nahaja se na obrobju Triglavskega narodnega parka na območju občine Bohinj. V lovišču med drugim upravljajo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsom, muflonom, prehodno se tu pojavljajo tudi divji prašiči. Poleg lisic, zajcev, kun in rac mlakaric živi v lovišču tudi ruševec (poleg že omenjenega divjega petelina). Od velikih zveri sta v zadnjih letih stalno prisotna ris in volk, občasno pa se po območju sprehodi tudi rjavi medved. Poleg samega upravljanja s populacijami divjadi v lovišču in vzdrževanja lovsko-čuvajske službe lovska družina tesno sodeluje tudi z raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami pri spremljanju stanja populacij volka in risa v Sloveniji, s čimer pripomore k boljšemu poznavanju teh populacij v Alpah na podlagi znanstvenih ugotovitev. Člani lovske družine dobro sodelujejo s sosednjima lovskima družinama v občini Bohinj, to sta lovski družini Nomenj – Gorjuše in Stara Fužina. To sodelovanje poteka pod sloganom »Lovci Bohinja« in med drugim vsako leto pripravijo skupni lov ter že več kot 30 let organizirajo lovsko-naravovarstveni dan »Lovski šolski dan« za učence 5. razreda osnovne šole.

Accordo di Stewardhip

Lovska družina Bohinjska Bistrica sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije v študiji odnosov plen-plenilec-lovstvo v okviru projekta LIFE Wolfalps EU. V študiji bodo sodelovali pri postavitvi zabojnih pasti, odlovu srnjadi za namene opremljanja s telemetrično ovratnico, spremljanju gibanja srn ter pri meritvah odvzetih živali in zbiranju vzorcev za analize kondicije živali. Da bi lokalnim prebivalcem zagotovili pravilne in objektivne informacije o aktivnostih lovcev in projekta LIFE WOLFALPS EU, bodo v okviru programa »Skrbniki narave« pripravili tudi dva članka o omenjenih aktivnostih za njihovo občinsko glasilo.

Comprensorio Alpino CN5

Comprensorio Alpino CN5

Lovska družina

Comprensorio Alpino CN5

Job Title

Lovska družina

Info

Comprensorio Alpino je zasebno združenje z javnimi cilji za upravljanje živalstva in lovstva na delu ozemlja pokrajine. Comprensorio Alpino CN5 se nahaja v dolinah Pesio, Vermenagna in Gesso. Skratka, dejavnosti okrožja, kot jih določata zakon št. 157 z dne 11. februarja 1992 in regionalni zakon št. 70 z dne 4. septembra 1996, obsegajo vodenje postopkov sprejema lovcev, organizacijo popisov vrst, ki se lovijo, in ne, določanje in izvajanje načrtov za ponovno naselitev divjadi, ugotavljanje in odpravljanje škode na kmetijskih kulturah zaradi divjadi ter predlaganje in urejanje načrtov odstrela posameznih vrst divjadi.

Accordo di Stewardhip

Cilj sporazuma o upravljanju je razširiti sodelovanje, opredeljeno v projektu EU LWA, in vključiti celotno alpsko območje v raziskavo dejavnosti plena, plenilca in človeka (akcija C3) ter skupaj razviti dejavnosti obveščanja na območju, priprave in izmenjave dokumentacije in novic, povezanih z akcijo C3 in volkom na splošno, ne le na lokalni, temveč tudi na regionalni in nacionalni ravni, da bi omogočili prenos znanja ter popolnih in objektivnih informacij čim večjemu številu lovcev in lovskih združenj. Pridobivanje tovrstnega znanja s sodelovalnim delom je namreč še posebej učinkovito pri zagotavljanju zanesljivosti in verodostojnosti rezultatov. Sporazum določa zlasti skupno izvajanje študije o dinamiki dejavnosti plenilcev, plenilcev in ljudi ter skupno obveščanje o študijskem projektu.

ŽELITE POSTATI ŽIVLJENJSKI VOLČJI UPRAVITELJ EU?

Pišite na info@lifewolfalps.eu in povezali vas bomo s kontaktnimi osebami lokalnega urada za upravljanje!

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu