Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Preprečevanje škod

Konflikti imajo vedno izvor – konflikt med volkovi in ljudmi ima eno najstarejših, najmočnejših in najbolj obstojnih motivacij. To je ena glavnih ovir za sobivanje; mnogi pastirji menijo, da prisotnost volkov vodi v neznosno povečanje stroškov, dela in stresa ter da je treba volkove na številnih območjih aktivno omejevati, v nekaterih primerih pa jih celo iztrebiti v celoti.

Na območjih, kjer volka ni že desetletja, so kmetje izgubili navado sobivanja z velikimi plenilci. Z naravno vrnitvijo voka so zdaj prisiljeni, da se naglo prilagodijo z uporabo orodij za preprečevanje škod in popolnim spreminjanjem načina živinoreje. Ko je živina zunaj na prostem, je ne morejo več brez tveganja pustiti brez nadzora in jo je treba zaščititi z uporabo električnih ograj in psov za zaščito živine. To pomeni večje stroške, več stresa, več utrujenosti, dodatne stroške osebja in povečanje delovnega časa.

 

Preprečevanje škod

Te težave so resne in resnične: reševati jih je treba v dialogu neposredno z udeleženci, rejci. Ekstenzivno (nasprotno od intenzivnega) in kakovostno pašništvo predstavlja ekološko in gospodarsko vrednost prednostnega pomena za območje: vzdrževanje habitatov, povezanih s košnjo travnikov in pašniki, kakovost alpskih pašnikov, kmetijska kulturna krajina, ekoturizem in tudi kulturna vrednost pašnih dejavnosti so elementi, ki jih je treba brez izgovorov zaščititi.

 

Na področju preprečevanja škode na živinoreji in podpore za delo kmetov je bilo že veliko storjenega, veliko pa je še treba postoriti. Projekt LIFE WOLFALPS EU se odziva s krepitvijo izmenjave izkušenj med rejci v Alpah (medsebojna komunikacija med vrstniki je najučinkovitejša), predvsem pa z intervencijskimi enotami za preprečevanje napadov volkov (WPIU – Wolf Prevention Intervention Units), ki bodo nudile pomoč rejcem pri preprečevanju napadov, iskanju in izvajanju preprečevalnih ukrepov, pomoči pri dostopu do odškodninskih ukrepov in podpori pri pravilni uporabi psov čuvajev.

Na hribovitih in nižinskih območjih, kamor volkovi ponovno prihajajo, in kjer se način živinoreje razlikujejo od alpskega, bodo razvite nove smernice za preprečevanje napadov na živino.

 

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu