Monitoring Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Vključevanje deležnikov

Lovske družine z območja Jelovice so se zbrale na kongresu

28 decembra 2021
Slovenia Forest Service

V sklopu projekta proučujemo tudi ekološke in biološke značilnosti volka in srnjadi pri nas ter njune povezave s človekovimi aktivnostmi. Skupaj z drugimi projektnimi partnerji iz Italije in Francije izvajamo mednarodno študijo, v kateri bomo poskušali izvedeti, kakšen je odnos med plenilci, plenskimi vrstami in človekovimi aktivnostmi v alpskem prostoru.

Zato smo se projektni skupini z Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter lovske družine z območja Jelovice zbrale v začetku decembra na kongresu v Sorici, kjer smo se pogovarjali o načrtu te študije, njeni izvedbi na terenu, sodelovanju pri pridobivanju podatkov in uporabljenih metodah.

Lovske družine Jelovica, Jošt-Kranj, Selca, Železniki, Sorica, Bohinjska Bistrica, Nomenj-Gorjuše, Bled ter Triglavski narodni park so aktivno pristopili k izvajanju te študije ter tudi že začeli s terenskimi aktivnostmi. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in skupnih rezultatov.