Monitoring Novice

Volkulja Neža v iskanju teritorija

27 oktobra 2023
University of Ljubljana

Volkuljo Nežo smo odlovili in z ovratnico GPS opremili 17.10.2022 na Jelovici. Ob odlovu smo njeno starost ocenili na pol leta. Prve štiri mesece spremljanja se je večino časa gibala znotraj domačega okoliša tropa. V drugi polovici decembra je imel trop zanimivo »ekskurzijo« izven domačega okoliša, ko se je pomaknil preko Vogla do doline Voje in nato vse do Pokljuke ter se nato mimo Goreljeka in območja zahodno od Bohinjske Bistrice vrnil nazaj v svoj domači okoliš.

Volkulja Neža v iskanju teritorija - Life Wolfalps EU

Do druge polovice februarja 2023 se je volkulja še gibala s tropom, potem pa je začela kazati prve znake odhoda v disperzijo (odmik od primarnega tropa v iskanju svojega teritorija). Prvič je odšla proti Škofjeloškemu hribovju, a se je kmalu vrnila nazaj in čez nekaj dni ponovno poskusila z disperzijo, tokrat proti Cerknem. Tudi drugič se je vrnila nazaj po treh dneh in nato odšla proti Pokljuki, vendar se je tudi v tretje vrnila nazaj na domači okoliš. V marcu 2023 je ponovno odšla v smeri Škofjeloškega hribovja, prečkala tudi Polhograjske Dolomite, in odšla v smeri Razdrtega, kjer pa ji ni uspelo prečkati avtoceste Ljubljana – Koper. Nato se je obrnila in se vrnila na območje Polhograjskih dolomitov, ker se zadržuje še sedaj. Do zdaj še nismo potrdili ali si je tu že našla partnerja. Trenutno izgleda, da se še vedno giblje sama.

Po enem letu spremljanja je prepotovala minimalno 5050 km, če upoštevamo samo linearne razdalje med zajetimi točkami GPS z njene ovratnice. Ta razdalja je zelo verjetno za vsaj 50% večja (pribl. 7500 km) saj se žival med posameznimi zajetimi lokacijami ne giblje tako linearno kot je prikazano na zemljevidu.