Komunikacija Monitoring Vključevanje deležnikov

Predstavitev prvih rezultatov in uspešnosti vzorčenja zadnje sezone spremljanja volčje populacije

26 oktobra 2023
Slovenia Forest Service

Brez sodelovanja številnih gozdarjev, lovcev in drugih prostovoljcev, zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev za namene spremljanja populacije volka ne bi bilo mogoče.  Poleg redne komunikacije v času aktivnega zbiranja vzorcev je ključno tudi posredovanje povratnih informacij vsem, ki so vključeni v delo na terenu. Z namenom pregleda rezultatov monitoringa populacije volka v sezoni 2021/2022 in stanja populacije na alpskem območju, smo v sklopu izobraževalnega dne 5. 10. 2023 izvedli predstavitev za pooblaščence za cenitev škod z OE Postojna in OE Tolmin in ostale lovce in gozdarje z OE Postojna, ki na terenu sodelujejo pri zbiranju neinvazivnih genetskih vzorcev.

Predstavitev prvih rezultatov in uspešnosti vzorčenja zadnje sezone spremljanja volčje populacije - Life Wolfalps EU