Komunikacija Monitoring Novice

Zbornik povzetkov 5. mednarodne konference LWA EU je dostopen na spletu

17 novembra 2023
STAFF LWA EU

Povzetki prispevkov pete mednarodne konference projekta LIFE WolfAlps EU so sedaj dostopni na spletu: “Spremljanju volkov na nivoju populacije – izzivi in perspektive”.

Konferenca, ki so jo organizirali zavarovano območje Alpi Marittime, Univerza v Torinu in metropolitansko mesto Torino, je potekala 19. septembra 2023 v Torinu. Konferenca je bila zelo dobro obiskana: Na konferenco se je prijavilo 600 udeležencev iz 24 držav, 140 ljudi je bilo prisotnih v dvorani, približno 300 pa jih je spremljalo prenos preko spleta.

Konferenca je bila priložnost za razpravo o ocenjevanju stanja populacij volkov v velikem obsegu, pri čemer so bile preučene prednosti in slabosti sedanjih tehnik statističnih in genetskih analiz podatkov, ki se uporabljajo v različnih evropskih državah: Skandinaviji, Italiji, Franciji, Španiji in Nemčiji ter tudi  za oceno transnacionalne alpske populacije.

Pridobitev natančne in zanesljive ocene populacije volkov je temeljnega pomena za opredelitev ukrepov, potrebnih za varovanje in upravljanje te vrste. Zaradi številčne in prostorske razširjenosti vrste v Evropi je ocenjevanje na ravni celotne populacije (ki v številnih primerih, kot je alpska, presega upravne meje posameznih držav) še težje. Razvoj vse bolj izpopolnjenih metod genetskih analiz in statističnih modelov omogoča pridobivanje vse natančnejših ocen, ki odpravljajo težave pri zbiranju podatkov na terenu.

Zbornik povzetkov si lahko prenesete TUKAJ