Komunikacija Novice Preprečevanje škod

Srečanje s slovenskimi rejci pašnih živali

31 marca 2022
Slovenia Forest Service

Z namenom pridobivanja izkušenj uporabnikov o uporabi visokih elektromrež za zaščito pašnih živali, izboljšanja ukrepa, prilagajanja njegove uporabe in izvedljivosti, smo na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj s centrom Dina Pivka organizirali srečanje z rejci pašnih živali. Na dogodku, organiziranem v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU, je sodelovalo 17 rejcev iz različnih regij, sodelovali pa so tudi štirje pooblaščenci za cenitev škod po velikih zvereh.

Udeležence smo sprva informirali o aktualnostih na področju preprečevanja škod. Nato smo izvedli delavnico o uporabi visokih elektromrež, v okviru katere so udeleženci opredelili ključne prednosti in slabosti glede tehničnih lastnosti in uporabe oziroma vzdrževanja ukrepa. Skupine so razpravljale tudi o izzivih, kot so možnosti sofinanciranja. Vsi našteti predlogi bodo služili kot izhodišče za nadaljnje delo na področju preprečevanja škode.

Glavna usmeritev, s katero so se strinjali vsi prisotni, je bila, da čeprav je potrebno ta preventivni ukrep optimizirati, le-ta služi svojemu ključnemu namenu – varnosti pašnih živali, zmanjšanju škod in posledično možnosti ohranitve kmetovanja na območjih, kjer so prisotne velike zveri.

Udeleženci srečanja so si v sklopu dogodka ogledali tudi razstavo o velikih zvereh v centru Dina Pivka.