Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Vključevanje deležnikov

Prisotnost volkov presega ekološke teme, saj vključuje tudi ekonomske, politične in družbene vidike. Njihova prisotnost ima večji vpliv, tem večji kot je prostor, ki si ga volk in človek delita. 

Strokovnjaki in raziskovalci se strinjajo, da je vključevanje zainteresiranih deležnikov v programe ohranjanja volka bistveno za doseganje zastavljenih ciljev in vzpostavitev vključujočih in vzdržljivih poti sobivanja. Pomembno bo pritegniti akterje, ki z volkom sodelujejo na različne načine: rejci, lovci, politiki, novinarji, pohodniki, organizatorji potovanj in učitelji.

Vključevanje deležnikov

Preko t. i. Skupine podpornikov projekta  si bomo prizadevali za izvedbo naslednjega cilja: vzpostavitev platforme, skozi katero bodo deležniki lahko izrazili svoje pomisleke, potrebe in zahteve. Skupine bodo oblikovane tako, da si bodo deležniki izmenjevali izkušnje in dobre prakse tako na lokalnem nivoju, kot tudi na celotnem alpskem prostoru.

Cilj je vzpostaviti krog, v katerem lahko delitev odgovornosti za ohranjanje volkov ustvari pozitivne posledice za vse vpletene akterje; kot je izraženo z anglosaksonskim konceptom ekološkega upravljanja.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu