Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

E.3

Razvoj vključujočega pristopa in regijskih deležniških platform

V tej aktivnosti bomo z uporabo vključujočega pristopa redno organizirali srečanja za glavne zainteresirane strani (kmete, lovce, združenja za varstvo okolja). Tematske  deležniške platforme in sestanke bomo uporabili za prepoznavo kritičnih vprašanj in potreb, opredelitev in olajšanje rešitev ter izmenjavo rezultatov projekta z zainteresiranimi deležniki. 

E3.1 Tematske deležniške platforme

Skupina za sodelovanje s podporniki projekta bo organizirala različne tematske platforme. Na srečanjih z deležniki bomo po načelih vključujočega pristopa prepoznali konsenz o projektu in zaznali probleme, s katerimi se bo potrebno dodatno ukvarjati. Platforme so tudi priložnost za širjenje vizije, poslanstva in rezultatov projekta.

Vsi projektni partnerji bodo občasno organizirali lokalne tematske platforme za razprave glede njihove lokalne problematike in nujnih vprašanj. Poročila vseh srečanj bodo objavljena na spletni strani projekta, zbrali in objavili pa jih bomo tudi  v posebni knjižici.

E3.2 Srečanja z deležniki

V okviru te aktivnosti bodo na lokalni ravni organizirani sestanki z vsako od skupin zainteresiranih deležnikov, na katerih bomo razpravljali o vprašanjih in obveščali o rezultatih projekta.

V vsaki državi projekta bodo organizirana srečanja z:

  • živinorejci; na temo škod po velikih zvereh in ukrepih za preprečevanje le-teh;
  • lovci, na temo rezultatov študije plen-plenilec-lovci.

Vsako leto bodo v Italiji organizirali tudi srečanje z združenji za varstvo okolja.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu