Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

E.2

Sodelovanje s podporniki projekta in sodelovanje z mediji za boljše vključevanje javnosti ter replikacijo in multiplikacijo učinkov projekta

E2.1 Sodelovanje s podporniki projekta

Skupina za sodelovanje s podporniki projekta je zelo inovativen pristop v sodelovanju z deležniki. Skupina bo prepoznala in povezala ključne zainteresirane posameznike (predvsem živinorejce, lovce, združenja za varstvo okolja, pa tudi turistične strokovnjake, lokalne obrtnike, itd.), in združenja in, podjetja ali druge posameznike, ki bi želeli biti vključeni v projekt. (npr. pohodniki, kulturna ali obrtna združenja, naravni parki, učitelji, vodniki v naravi, organizatorji potovanj, založniki).

Cilj skupine je vključitev zainteresiranih  deležnikov v skladu z načeli ekološkega upravljanja (skupno upravljanje z ekološkim virom) in vzajemno delo pri skupnih ciljih. Kako? Z aktivnim vključevanjem zainteresiranih v projektne dejavnosti, z  deljenjem projektnih informacij, materialov in rezultatov v ponovno uporabo in razširjanje. To zagotavlja veliko večji učinek projektnega komuniciranja, kot če bi ga izvajala izključno projektna skupina.

Ključni rezultati skupine za sodelovanje s podporniki projekta bodo:

  • prepoznani deležniki projekta, s strani vseh projektnih partnerjev ter
  • spletni prostor s seznamom zainteresiranih deležnikov in njihovo zgodovino sodelovanja v projektu. Ob koncu projekta bomo izdali knjižico z vsemi informacijami, ki smo jih zbrali na tem spletnem prostoru. Pri teh aktivnostih bomo ves čas pazili na varovanje osebnih podatkov v skladu z evropsko zakonodajo.

E2.2 Skupina za sodelovanje z mediji

Skupina za sodelovanje z mediji je projektna medijska služba, ki bo pripravila pregled tiskanih medijev v alpskem prostoru in bo dnevno zbirala glavne članke o projektu in prisotnosti volka v Alpah ter opredelila kritične točke, kjer je treba posredovati z varstveno in/ali komunikacijsko aktivnostjo. Skupina za sodelovanje z mediji ima tudi nalogo pripraviti, prevesti in razširjati sporočila za javnost v različnih projektnih jezikih (italijanščini, francoščini, nemščini, slovenščini), preverjati novice in se ukvarjati z razbijanjem mitov o volkovih.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu