Izobraževanje Komunikacija Novice Stewardship

Naravoslovni dan z novimi skrbniki narave – Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju

20 oktobra 2022
University of Ljubljana

Sredi septembra smo se pridružili naravoslovnemu dnevu Gimnazije Franceta Prešerna. Poleg fizike in kemije, so dijaki spoznavali tudi osnove ekologije. Te smo predstavili skozi oči volka ter tudi risa, tako da so pojmi dobili svoj pomen tudi na primerih, ki so nekoliko bolj življenjski kot samo definicije.

Gimnazija Franceta Prešerna je prvi t.i. Skrbnik narave, ki v navezi z Biotehniško fakulteto sodeluje na projektu LIFE WOLFALPS EU. Skrbniki narave so tisti, ki se poistovetijo vsaj z delom projektnih ciljev – v tem primeru je to izobraževanje.

Gimnazija namreč igra pomembno vlogo pri izobraževanju mladih ljudi, za katere je ključno, da si oblikujejo svoje mnenje o stvareh, ki se dogajajo okoli njih. S prisotnostjo volčjih tropov na Gorenjskem je poznavanje ekologije volka ena od pomembnih tem, naravoslovni dnevi pa priložnost za razvijanje lastnega mnenja.

Naravoslovni dan z novimi skrbniki narave - Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju - Life Wolfalps EU
Foto: Andreja Gasser
Naravoslovni dan z novimi skrbniki narave - Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju - Life Wolfalps EU
Foto: Andreja Gasser

Z dijaki smo šli skozi nekaj osnovnih ekoloških izrazov, kot so okolje, ekosistem, habitat, biotska pestrost  itd. Gre za izraze, za katere pogosto mislimo, da poznamo njihov pomen, čeprav ta ni vedno tako enostaven. Nekatere dijakinje in dijaki so imeli veliko vprašanj, na katere smo tudi odgovorili. Vprašanja se nam zdijo pomembnejši del izobraževanja, saj kažejo na zanimanje in samostojno razmišljanje o temi.