Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Stewardship Vključevanje deležnikov

Lovska družina Bohinjska Bistrica kot »Skrbnik narave«

14 marca 2022
Slovenia Forest Service

Veseli smo, da v sklopu projekta LIFE WolfAlps EU izrekamo dobrodošlico lovski družini Bohinjska Bistrica kot Skrbniki narave. Vsi namreč verjamemo, da smo skupaj zaradi istih ali pa različnih mnenj učinkovitejši na področju izboljšanja strategij sobivanja med človekom in volkom.

Lovska družina Bohinjska Bistrica kot »Skrbnik narave« - Life Wolfalps EU

V upravljanje velikih zveri – tudi volka – v Alpah so vključeni različni deležniki, npr. rejci, lovci in okoljevarstveniki. Program sodelovanja s »skrbniki narave« je nastal s ciljem, da še aktivneje vključi tiste deležnike, ki so pripravljeni sodelovati s projektom na področju idej, znanj in  novih aktivnosti.

Lovska družina Bohinjska Bistrica je bila ustanovljena leta 1946 in šteje 44 članov. Njen znak je divji petelin, močno ogrožena vrsta koconogih kur v Sloveniji, ki je v bohinjskem lovišču sicer prisotna, a redka. Lovišče je visokogorsko, sega od nadmorske višine 500 do 1.800 m. Nahaja se na obrobju Triglavskega narodnega parka na območju občine Bohinj.

Poleg samega upravljanja s populacijami divjadi v lovišču in vzdrževanja lovsko-čuvajske službe lovska družina tesno sodeluje tudi z raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami pri spremljanju stanja populacij volka in risa v Sloveniji, s čimer pripomore k boljšemu poznavanju teh populacij v Alpah na podlagi znanstvenih ugotovitev. Dobro sodelujejo tudi s sosednjima lovskima družinama v občini Bohinj (Nomenj – Gorjuše in Stara Fužina).

V okviru projekta LIFE WolfAlps EU lovska družina Bohinjska Bistrica sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije v študiji odnosov plen-plenilec-lovstvo. Zavedajo se tudi, kako pomembno je razširjanje preverjenih, strokovnih in objektivnih informacij o prostoživečih živalih. Da bi lokalnim prebivalcem zagotovili pravilne in objektivne informacije o aktivnostih lovcev in projekta, v okviru programa »Skrbniki narave« pripravljajo tudi dva poljudna članka o omenjenih aktivnostih za njihovo občinsko glasilo.

Lovska družina Bohinjska Bistrica kot »Skrbnik narave« - Life Wolfalps EU
Srna s telemetrično ovratnico, ujeta s pomočjo lovcev LD Bohinjska Bistrica.