Komunikacija Stewardship Vključevanje deležnikov

Bohinjski šolarji v gosteh pri lovcih

30 maja 2023
Slovenia Forest Service

Lovske družine iz Bohinja so tudi letos organizirale že tradicionalni Lovski šolski dan za učence petih razredov Osnovne šole Bohinj.

Tokrat je naš projektni Skrbnik narave – lovska družina Bohinjska Bistrica – vedoželjnim učencem med drugimi vsebinami predstavil tudi delo in rezultate na projektu LIFE WolfAlps EU. Predstavili so jim naše skupno terensko delo na raziskavah o srnjadi in volku, pripovedovali o svoji izkušnji sodelovanja pri odlovih srnjadi za namene opremljanja s telemetrično ovratnico, pokazali projektne rezultate o gibanju in aktivnosti srnjadi ter jih na tej podlagi poučili o pomenu srnjadi za celoten gozdni ekosistem.

Učenci so bili nad naravoslovnim dnem navdušeni. Med pohodom čez cvetoče travnike so pod vodstvom lovcev spoznavali naravo, živali in pravila primernega obnašanja v naravnem okolju. Pri lovski koči so jih pričakali rogisti s krasno pozdravno godbo, kar se je nadaljevalo v skupen kulturni program otrok in lovcev. Pri koči so se otroci spoznali z dodatnimi naravoslovnimi vsebinami, didaktičnim materialom o divjadi in velikih zvereh ter z načini proučevanja velikih zveri v njihovem okolju. Na zanimiv in interaktiven način so bile učencem predstavljene tudi vsebine projektov LIFE WolfAlps EU in LIFE Lynx. Slastno piknik kosilo seveda ni smelo manjkati, da so nadobudneži imeli dovolj energije še za tekmovalne igre in povratek s planote.