Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

F.1

Usklajevanje in upravljanje projekta s strani projektne skupine

Koordinacija projekta je bistvenega pomena za dobro upravljanje projekta in uspešno izvedbo aktivnosti med različnimi partnerji. Koordinator projekta je Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (APAM). APAM bo celoten projekt vodil prek organizacije, ki jo prikazuje organizacijska shema (glej sliko). Član stalnega osebja APAM-a bo odgovoren za izvedbo projekta (PR, “project responsible”).

PR bo zagotovil učinkovito in hitro izvajanje vseh projektnih aktivnosti, organiziral sestanke in razprave za oceno napredka projekta in o strateških ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Osebje APAM-a bo s projektnimi partnerji pripravilo in podpisalo partnerske sporazume ter z njimi vzdrževalo redne stike. Koordinacija  bo potekala preko Skype-a, videa, telefonskih klicev in telekonferenc, vsako leto bo potekal 3-dnevni sestanek  projektne skupine v Italiji na sedežu upravičenca koordinatorja (Valdieri, Cuneo, Italija). Sestanka se bosta udeležila vsaj dva predstavnika na vsako partnersko institucijo.

Vsak partner bo imel osebje, ki bo namenjeno finančnemu upravljanju projekta in tehničnemu izvajanju dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Osebje projekta bo delovalo v tesnem stiku z vodjami posameznih skupin v APAM-u, ki bodo z nasveti omogočili nemoteno časovno izvedbo vseh aktivnosti.

F.1 - Life Wolfalps EU
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu