Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Vključevanje deležnikov

V Sloveniji prvič sledimo srnjad s pomočjo telemetričnih ovratnic

22 februarja 2021
Slovenia Forest Service

Strokovnjakom s projekta LIFE WolfAlps EU na Zavodu za gozdove Slovenije sta prejeta alarma z zabojnih pasti v večernih urah prejšnji teden dala vedeti, da so se drsna vrata pasti ob sproženju mehanizma zaprla. V obe pasti na obrobju Jelovice sta se ujela samca, en enoletni in en odrasel srnjak. Oba srnjaka sta imela novo rogovje še v mahu, kot je to značilno za ta čas leta, ko srnjakom rogovje še raste in je pokrito z mehko, žametasto kožo, ki je prekrvljena in oživčena.

V Sloveniji prvič sledimo srnjad s pomočjo telemetričnih ovratnic - Life Wolfalps EU

Oba srnjaka sta bila v dobri telesni kondiciji, člani odlovne ekipe so ju označili z ušesnimi značkami in jima nadeli GPS/GSM telemetrični ovratnici. Lokacije gibanja srnjakov in drugi podatki o njuni aktivnosti, ki jih bosta ovratnici pošiljali naslednji dve leti, bodo povedali marsikaj o življenju srnjadi pri nas, o njenem načinu gibanja in rabi prostora. Dobili bomo dragocene vpoglede v sezonsko menjavanje načina rabe prostora in spremembe aktivnosti v obdobju teritorialnosti.

Srnjaka sta dobila imeni »Andraž« in »Jule«, in sicer po lovskih članih, ki prav tako z velikim zanimanjem sodelujejo pri projektu. Ponosni smo na dobro sodelovanje z lovskima družinama Selca in Železniki na Gorenjskem, saj nam bodo podatki z ovratnic omogočili še natančnejši vpogled v način življenja srnjadi za še boljše upravljanje z divjadjo pri nas. Srnjaka sta prva predstavnika svoje vrste v Sloveniji, katerih obnašanje preiskujemo s pomočjo telemetrične ovratnice.

Pridobljeni podatki bodo tudi v pomoč pri razumevanju ekološkega procesa plenjenja, saj je na bližnjem območju opremljen s telemetrično ovratnico tudi volk Jelko iz tropa, ki se giblje na širšem območju Jelovice. Boljše znanje o vplivu plenilcev na plenske vrste bo doprineslo k boljšemu oblikovanju ukrepov za zmanjševanje konfliktnosti volka s človekom.