Novice Preprečevanje škod

Ureditev prilagojene obore za nočno varovanje drobnice v najvišji slovenski vasi

19 novembra 2020
Slovenia Forest Service

Volkovi so na Gorenjskem stalno prisotni zadnja tri leta. Od takrat zanje največkrat slišimo v povezavi s škodo, ki jo povzročijo na drobnici. Pri tem gre izpostavit predvsem območja s pašniki, ki so strmi in kamniti, na katerih varovanje drobnice pred zvermi predstavlja velik izziv za kmete. S takšnim izzivom smo se soočili v sodelovanju z rejcem drobnice iz Zgornjih Danj pod Ratitovcem, najvišje ležeči slovenski vasi, ki se nahaja na nadmorski višini 1099 m.

Rejec je v prejšnjem letu utrpel veliko škodo, saj je zaradi ponavljajočih se napadov volka izgubil velik delež črede. S skupnimi močmi smo zato poiskali ustrezno rešitev in v okviru projekta podprli rejčevo idejo za vzpostavitev stalne obore, v katero bo čredo zganjal vsak večer. Gre za visoko oboro dolžine 400 m, ki je na zunanji strani opremljena z dvema žicama elektrike, ki preprečujeta spodkopavanje ograje in plezanje po ograji. Gre za ukrep, ki je prilagojen terenu in ustreza zahtevam reje drobnice na območju prisotnosti velikih zveri, hkrati pa zahteva dodaten napor rejca pri večernem zapiranju in jutranjem izpuščanju črede iz obore. Sodelovanje pri iskanju rešitev je bilo v tem primeru ključnega pomena.