Monitoring Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Vključevanje deležnikov

Terenski dan v iskanju volčjega plena

19 januarja 2022
University of Ljubljana

Volk Jelko se v zadnjih osmih mesecih zadržuje na širšem območju Rezije, vse od slovensko – italijanske meje pa do reke Tilment. Na tem območju smo opravili tudi terenski ogled in iskanje volčjega plena. Konec novembra 2021 smo se odpravili na teren s starešino lovske družine Kobarid, Igorjem Volkom. Medtem ko nam je sam predstavil svoje lovišče – teren, po katerem se giblje tudi Jelko, smo mu mi lahko več povedali o gibanju tega volka. Jelkova telemetrična ovratnica je sporočila, da se je na določenih  lokacijah gibal pogosteje, zato smo sklepali, da bi tam lahko imel plen ter se zaradi hranjenja dlje zadrževal na teh mestih. Cilj terenskega ogleda je bil pregledati te lokacije, najti morebitne ostanke plena ter pobrati iztrebke za genetske raziskave.

Terenski dan v iskanju volčjega plena - Life Wolfalps EU
Teren s starešino lovske družine Kobarid, Igorjem Volkom. Foto: Manca Velkavrh

Na prvi lokaciji smo našli le ostanke vsebine vampa; verjetno srnjadi ali jelenjadi. Ostanke plena so verjetno našli divji prašiči, saj po njihovem obisku ponavadi ne ostane veliko. Nato smo se s terenskim vozilom zapeljali proti grebenu Kobariškega stola in od tam nadaljevali pot peš proti vrhu hriba. Lokacije potencialnega plena so ležale dlje naprej po grebenu. Ves čas se nam je odpirala panorama s skalnatimi in travnimi vrhovi hribov in gora, v dolinah sta nas spremljali reka Soča in reka Nadiža.

Terenski dan v iskanju volčjega plena - Life Wolfalps EU
Panorama s skalnatimi in travnimi vrhovi hribov in gora. Foto: Manca Velkavrh

Na poti smo srečali več gamsov, ki so nas hitro opazili in se umaknili. Prisotnost volka (plenilca) vpliva na njegov plen tudi tako, da postane bolj oprezen in plašen. GPS nas je usmeril na strmo pobočje, kjer smo našli iztrebke jelenjadi in precej očitno ležišče v potlačenem bukovem listju. Volk je tukaj verjetno le počival, saj bi na takem naklonu težko lovil svoj plen. Kljub temu mu to do neke mere uspeva, saj podatki telemetrične ovratnice kažejo, da se giblje na območju, kjer so pobočja precej strma.

Volčjega plena ta dan nismo uspeli najti, smo pa spoznali več o tem kje se volk giblje.

Terenski dan v iskanju volčjega plena - Life Wolfalps EU
Foto: Manca Velkavrh