Komunikacija Mestni volkovi Novice

Strategija za upravljanje drznih volkov na območju Alp je dostopna na spletu

21 aprila 2022
STAFF LWA EU

Operativna strategija za dokumentiranje in upravljanje primerov drznih volkov v alpski regiji je dokument, ki je nastal v okviru akcije A7, projekta LIFE LWA EU. Dostopen je na spletu in ga lahko prenesete z naše spletne strani (v angleščini).

Namen dokumenta je zagotoviti upravljavske smernice za prepoznavanje in dokumentiranje primerov drznih volkov.

Kaj je drzni volk?

To je volk, ki je navajen na ljudi, ki se jih ne boji, in se jim lahko večkrat približa na razdaljo, manjšo od 30 m, kot je opredeljeno v Iniciativi za velike zveri za Evropo (LCIE), strokovni skupini za velike zveri pri Mednarodni zvezi za ohranjanje narave (IUCN). LCIE je leta 2019 pripravila smernice za upravljanje drznih volkov, dokument LWA EU pa ga je prilagodila kot referenčni protokol za celotno območje Alp.

S širjenjem populacije volkov na gosteje poseljena območja v hribovju in nižinah se povečuje število opažanj volkov na poseljenih območjih. Vendar je treba poudariti, da dejstvo, da volk pogosto obiskuje naseljena območja, samo po sebi še ne pomeni, da je drzen. Volkovi se lahko približajo človeškim naseljem, včasih tudi podnevi – zlasti jeseni in pozimi.

Poleg tega drzni volkovi niso nujno nevarni za ljudi, vendar bi potencialno lahko bili, saj se ljudem približajo tudi na krajše razdalje.

Drzni volkovi so živali, ki so izgubile naravno nezaupanje do ljudi in se jim lahko približajo.

Zakaj volk postane drzen?

Ker je prestal proces habituacije, tj. človekove prisotnosti ne povezuje več z nevarnostjo, pogosto zato, ker najde pozitivno okrepitev (nekakšno “nagrado”), ko npr. najde lahko dostopno hrano v bližini naselij. Ponavljajoče se pozitivno pogojevanje lahko privede do močne habituacije na naselja in ljudi, kar je glavni vzrok za razvoj drznega vedenja.

Strategija vsebuje usmeritve za dokumentiranje primera, ki ga mora opraviti usposobljeno osebje, vključno z zbiranjem in preverjanjem potrjenega fotografskega/video gradiva, pogovori s pričami, ki uokvirjajo razmere, in pogostimi pregledi na kraju samem v kombinaciji z intenzivnim spremljanjem z avtomatskimi kamerami. Obiski na kraju samem, spremljanje in zbiranje prič so pomembni elementi za oceno konteksta, v katerem se je volk približal ljudem, za oceno njegove ponovljivosti in za opredelitev prisotnosti dejavnikov, ki volkove privabljajo. Na podlagi zbranih informacij in ocene primera se navedejo ustrezni posegi, kot jih predlaga protokol LCIE, ki se razlikujejo glede na posamezen primer.

Da bi preprečili, da se volkovi (in druge zveri, od najmanjših do največjih) približujejo naseljem, je zelo pomembno delovati preventivno, npr. ne puščati organskih odpadkov pred hišo ali hrane za hišne živali.

Strategija za upravljanje drznih volkov na območju Alp je dostopna na spletu - Life Wolfalps EU

O drznih volkovih in njihovem upravljanju bomo govorili na naslednji tematski konferenci projekta LWA EU, ki bo 29. aprila 2022 v Forte di Bard v regiji doline Aosta. Na spletni seminar Zoom se lahko prijavite na tej povezavi.

Strategijo si lahko prenesete TUKAJ (EN).