Novice zmanjšanje razdrobljenosti

POVOZI – ZAKAJ JE TOLIKO VOLKOV NA CESTAH?

20 aprila 2022
University of Ljubljana

Volkovi v evropskem prostoru ne dočakajo visoke starosti, med drugim tudi zaradi trkov z vozili

Smrtnost mladih volkov je v Evropi precej velika in le malo volkov doseže višjo starost. Razloge za smrtnost volkov v veliki meri ugotavljamo s pregledi najdenih trupel. Pri teh je trk z vozilom pogost razlog za smrt, kar kažejo tudi nekatere študije, z analiziranimi podatki za daljše obdobje (več kot 10 let).

Podatki raziskave Hrvaškem kažejo, da je bil največji delež pregledanih volkov ustreljenih (65.2 %), drugi najpogostejši vzrok smrti pa je bil trk z vozilom (19.6 %). Povprečna starost pregledanih volkov je bila 1,9 let.***

V centralno-vzhodnem delu Italije je bil trk z vozilom najpogostejši razlog smrti, za njim ilegalni uboj, uboj s strani drugih volkov in bolezni so bili ostali vzroki. V članku so avtorji opozorili tudi na to, da se volkove, ki so poginili zaradi trka z vozilom, verjetno tudi prej najde, saj obležijo ob prometnicah, kjer so precej dobro vidni. Zaradi povoza so poginili predvsem volkovi mlajši od dveh let. Delež volkov, poginulih zaradi trka z vozilom, Je bil pri starejših volkovih manjši. Povprečna starost pregledanih volkov je bila 3.1 let (za samce) in 3.4 let (za samice).****

Podatki iz centralne Italije kažejo, da jih je 49 % poginilo zaradi trka z vozilom, 35.4 % zaradi ilegalnega uboja, 9,9 % je poginilo naravne smrti, za 5,7 % volkov niso uspeli določiti razloga smrti.*****

POVOZI – ZAKAJ JE TOLIKO VOLKOV NA CESTAH? - Life Wolfalps EU
Fotografija Evrope ponoči. Zaradi goste poseljenosti Evrope, mladi volkovi v iskanju svojega teritorija pogosteje naletijo na ljudi in vozila.(Craig Mayhew and Robert Simmon from data provided by Christopher Elvidge of the NOAA National Geophysical Data Center.)

Zgodbe volkov, ki so bili opremljeni s telemetričnimi ovratnicami v zadnjih letih

V okviru projektov LIFE WOLFALPS EU in Carnivora Dinarica smo na Biotehniški fakulteti v zadnjih treh letih s telemetričnimi ovratnicami opremili več osebkov volkov. Spodnje zgodbe so v skladu z ugotovitvijo znanstvenih objav, da le malo mladih volkov preživi do časa vzpostavitve svojega teritorija. Kljub temu moramo poudariti, da nam telemetrija poda zgodbe iz življenja posameznih osebkov, širšo sliko pa nam lahko sestavi le nabor različnih metod spremljanja populacije.

  • 3. septembra 2019 smo s telemetrično ovratnico opremili mladega volčjega samca (volk Jože) na območju Snežnika. Nosil jo je 44 dni, dokler ni bil ilegalno odstreljen.
  • Na Notranjskem je telemetrično ovratnico nosila dobro leto stara samica (iz prejšnjega leta) od 22. maja 2020 do 23. septembra istega leta (125 dni). Tega dne je bila nezakonito ustreljena. Volkulja Vita, je imela povečane seske, vendar ni laktirala, kar kaže na to, da je kot starejša volkulja skrbela za mladiče vodilnega para. Spremljali smo jo v okviru projekta Carnivora Dinarica.
  • 2. avgusta istega leta smo na območju Snežnika z ovratnico opremili 10-letnega vodilnega volčjega samca (volk Herman). Ovratnico je nosil le dva tedna, saj si jo je po tem snel.
  • Septembra 2020 smo s telemetrično ovratnico opremili volka Antona na območju Snežnika, ob slovensko-hrvaški meji. Spremljali smo ga do 27. januarja 2021, ko ga je po večkratnem prečkanju avtoceste povozil avto.
  • Mladega samca volka smo odlovili 6. novembra 2020 v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU na območju Jelovice, po katerem smo ga tudi poimenovali (volk Jelko). Po disperziji se je gibal med območjem Rezije in Kobariškim stolom, dokler ni 16. februarja v okolici kraja Ospidaletto poginil zaradi trka z vozilom.
  • Skoraj leto kasneje je bil odlovljen še en mladič, in sicer 13. oktobra 2021, prav tako na območju Jelovice. Poimenovali smo ga volk Mojmir. Ni nam znano, da bi območje svojega prvotnega tropa kdaj zapustil, saj od 30. novembra 2021 nismo prejeli podatkov z njegove telemetrične ovratnice.
POVOZI – ZAKAJ JE TOLIKO VOLKOV NA CESTAH? - Life Wolfalps EU
Leto in pol star volčji samec (volk Anton) po opremljanju z ovratnico. Foto: Rudi Kraševec

Viri

***Huber Đ. in sod., 2002. Causes of wolf mortality in Croatia in the period 1986-2001. VETERINARSKI ARHIV 72 (3), 131-139

****Lovari S. in sod., 2006. Mortality parameters of the wolf in Italy: does the wolf keep himself from the door? Journal of Zoology 272 (2007) 117–124. ISSN 0952-8369

*****Musto C. in sod., 2021. Men and wolves: Anthropogenic causes are an important driver of wolf mortality in human-dominated landscapes in Italy. Global Ecology and Conservation 32 (2021)