Monitoring Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti

Povoz spremljanega volka Jelka

21 februarja 2022
University of Ljubljana

V sredo 17.2.2022 so nas italijanski kolegi iz Univerze v Vidmu (prof. Stefano Filacorda) obvestili o povozu volka na magistralni cesti v bližini kraja Ospidaletto. Volk je bil opremljen s telemetrično ovratnico in izkazalo se je, da gre za volka Jelka, katerega gibanje spremljamo od 6. novembra 2020, ko je bil odlovljen na Jelovici.

Povoz spremljanega volka Jelka - Life Wolfalps EU
Volk Jelko ob opremljanju s telemetrično ovratnico novembra 2020. Foto: Hubert potočnik

Ob odlovu je bil mladi samec član tropa Jelovica, ki se je v začetku aprila, ob starosti približno 11 mesecev, začel osamosvajati in je zapustil starševski teritorij. Proces zapuščanja starševskega tropa in iskanje lastnega teritorija imenujemo disperzija. Tako je samec Jelko v začetku aprila 2021 prečkal reko Sočo in se ustalil na širšem območju Rezije in Breginjskega Stola na mejnem območju med Italijo in Slovenijo. Na tem območju smo spremljali njegovo gibanje ter uspešnost plenjenja, pri čemer so nam na italijanski strani pomagali kolegi z Univerze v Vidmu. V celotnem 10 mesečnem obdobju med Aprilom 2021 in Januarjem 2022 nismo uspeli dobiti dokaza, da se je pridružil še kakšnemu drugemu volku. To so potrjevali tudi video posnetki gozdarskega centra Val Resia na katerih je bil posnet sam.

V tem obdobju vzpostavljenega t.i. prehodnega teritorija, je večkrat poskušal zapustiti to območje, kar so nakazovale posamezne neuspešne »ekskurzije« proti jugu, predvsem pa proti zahodu, kjer območje seka velikanski več 100-metrski rečno prodnati sistem reke Tagliamento ob katerem potekajo velike prometnice (hitre ceste, ograjene avtoceste) ter gosto poseljena dolina, ki sega iz Padske nižine (Gemona) proti Tolmezzu.

Povoz spremljanega volka Jelka - Life Wolfalps EU

Začetek februarja je obdobje, ko se začenja parjenje pri volkovih, kar je morda razlog, da je volk ponovno poskušal zapustiti območje in poiskati spolno partnerico. Žal je bil pri tem v fragmentirani in antropogeni krajini neuspešen. Smrtnost volkov je v zgodnjem obdobju po kotitvi ter nato v obdobju osamosvajanja razmeroma visoka, saj večina volkov nikoli ne uspe vzpostaviti lastnega teritorija in vzrediti lastnega potomstva. Žal je volk Jelko to dejstvo potrdil.