Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Monitoring alpske populacije volka

Read about permalinks(opens in a new tab)

Uspešno ohranjanje in upravljanje volka v močno poseljenem območju, kot so Alpe, je možno le na podlagi objektivnih podatkov in učinkovitega spremljanja stanja ohranjenosti vrste.

Projekt LIFE WOLFALPS EU bo vzpostavil standardiziran in mednarodno usklajen sistem spremljanja stanja ohranjanja populacije alpskih volkov. Dejstvo, da je volk vrsta, ki živi v nizkih gostotah, ima velike teritorije, ki se ne ozirajo na upravne omejitve, in ima veliko sposobnost disperzije mladih živali, zahteva obsežno in usklajeno spremljanje njegove prisotnosti preko meja posameznih držav. S prvim projektom LIFE WOLFALPS smo uspeli uskladiti delovanje zelo razdrobljenih italijanskih institucij. S tem projektom, LIFE WOLFALPS EU, pa želimo doseči prvo usklajeno spremljanje razširjenosti in gostote populacije alpskih volkov.

 

Monitoring alpske populacije volka

V “Smernicah za načrte upravljanja populacije velikih zveri”, ki jih je odobrila Evropska komisija, je priporočeno, da je za razumevanje stanja ohranjenosti vrste potrebno natančno poznavanje velikosti in porazdelitve populacije volkov v različnih alpskih državah. To je pomembna podlaga za pravilno izvajanje varstvenih ukrepov in komunikacijskih aktivnosti projekta. Spremljanje prisotnosti vrste bo razširjeno tudi na projektno območje Ligursko-piemontskih Apeninov in prilagojeno na hribovita in nižinska območja, kamor se je volk vrnil pred kratkim.

 

Poleg tega so za komunikacijo koristni tudi objektivni podatki o prisotnosti vrste, saj je volk karizmatična vrsta, ki sproža močne nasprotujoče si interese različnih interesnih skupin. Edini način za zaustavitev subjektivnih stališč in zagotovitev trajnostnega ravnovesja med prisotnostjo vrste in človeškimi dejavnostmi je, da vsako hipotezo o upravljanju utemeljimo na trdnih znanstvenih podatkih.

 

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu