Izobraževanje Monitoring Novice Vključevanje deležnikov

Delavnici za prostovoljce, ki sodelujejo pri popisu volkov v Sloveniji

8 septembra 2021
Slovenia Forest Service

Avgusta je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z društvom Dinaricum organiziral dve delavnici za prostovoljce, ki sodelujejo na letnem popisu volkov po metodi izzivanja tuljenja. Na obeh delavnicah smo zainteresirano javnost seznanili z najnovejšimi rezultati slovenskega programa spremljanja varstvenega staja volka in jih spoznali s teorijo in prakso izvajanja metode monitoringa volkov z izzivanja tuljenja.

Delavnici sta potekali v Cerknem in na Bledu, v predalpskem delu Slovenije kjer so se, po več desetletni odsotnosti, leta 2019 ponovno vzpostavili trije volčji tropi. Zaradi te nenadne vrnitve volka imajo tovrstne delavnice ključno vlogo pri širjenju mreže terenskega osebja, ki pomaga izvajati dejavnosti monitoringa volka obenem pa lahko udeleženci delavnic poglobijo svoje znanje o biologiji in praksah ohranjanja te vrste.

Obe delavnici sta bili izvedeni v okviru akcije A5 projekta LIFE WolfAlps EU, cilj katere je uskladiti potek spremljanja varstvenega stanja volka na mednarodni ravni celotne alpske populacije.