Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

A.8

Povzetek dobrih praks v upravljanju z volkom in slovenski načrt upravljanja z volkom

V okviru te akcije bomo pripravili povzetek najboljših praks, ki se izvajajo v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU”, kjer bomo zbrali vse najboljše prakse za sobivanje in upravljanje z volkom, razvite v akcijah A, C, D in E. Povzetek bo pripravljen na podlagi multidisciplinarnih protokolov, poročil in priporočil, razvitih v okviru aktivnosti projekta LIFE WOLFALPS EU. Z zbranimi najboljšimi praksami, razvitimi v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU, želimo povečati potencial za njihovo dolgoročno izvajanje na območju projekta in v drugih delih Evrope. Del povzetka bodo tudi priporočila, kako čim bolj zmanjšati konflikte med človekom in volkom.

Povzetek najboljših praks je pomemben instrument za vzpostavitev sistema dolgoročnega ohranjanja in upravljanja z volkom v Alpah, ki bo omogočal usklajeno sodelovanje med institucijami na tem področju.

Rezultati akcije:

  • V Sloveniji: izdelava posodobljene strategije in akcijskega načrta za volka, ki ju bo Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo pred koncem projekta.
  • V Italiji:  letna srečanja za deležnike (regije, avtonomne pokrajine, ISPRA in Ministrstvo za okolje), na katerih bodo delili rezultate projekta.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu