Ekoturizem Izobraževanje Novice

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti

4 julija 2022
University of Ljubljana

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je skupaj z organizacijo Artists for Nature Foundation (ANF) organizirala mednarodno umetniško delavnico “Življenje z volkovi”. Raziskovalka Ana Pšeničnik s Katedre za ekologijo in varstvo okolja, Oddelka za biologijo, je o namenu delavnice povedala: “Sobivanje z volkovi predstavlja svojevrsten izziv. V splošnem je odnos prebivalcev Slovenije do volkov pozitiven, kar je ključno za ohranjanje te vrste. Četudi prihaja do potencialnih konfliktov, kot so npr. napadi na domače živali, pa lahko ima prisotnost velikih zveri tudi prednosti in pozitivne vidike sobivanja. Prisotnost volkov pomeni dobro ohranjeno naravo, kar pa je bistvenega pomena tudi za ljudi.” Pogosto težave pri sobivanju volkov in človeka nastajajo v območjih, kjer so bili volkovi v preteklosti iztrebljeni in so zato ljudje izgubili znanja, kako z njimi sobivati ter kako uspešno obvarovati svoje imetje. Uporaba različnih zaščitnih ukrepov (elektromreže, pastirski psi…) bistveno olajša sobivanje ljudi in živali. Z organizacijo dogodka pa so želeli poudariti različne prednosti sobivanja človeka z velikimi zvermi.

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti - Life Wolfalps EU
Tudi otroci so se ob umetnikih iz tujine ter pod vodstvom delavnice akademske slikarke Karmen Bajec učili risanja. Foto: Meta Mavec

Mednarodna umetniška delavnica “Življenje z volkovi” je v sklopu projekta potekala od nedelje, 12. junija 2022, do sobote, 18. junija 2022. Sodelujoči umetniki, ki v svojih likovnih delih upodabljajo naravo in naravovarstvene vsebine – Federico Gemma iz Italije, Szabolcs Kókay iz Madžarske, Tim Wootton iz Škotske, Elwin van der Kolk iz Nizozemske, Paschalis Dougalis iz Grčije ter slovenska akademska slikarka Klarisa Sipoš, so bili nastanjeni pri lokalnemu slikarju Benjaminu Žnidaršiču. V času delavnice so umetniki obiskali lokalne prebivalce in spoznali njihov pogled na življenje v prisotnosti volka, se z Jako Črtaličem s Katedre za ekologijo in varstvo okolja, Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete sprehodili po območju prisotnosti volka ter sodelovali na delavnici z osnovnošolci iz Osnovne šole heroja Janeza Hribarja pod vodstvom akademske slikarke Karmen Bajec. Enotedenska delavnica, ki je potekala v okviru projekta, se je zaključila na Bledu v obliki festivala ulične umetnosti. Umetniki so med 11.00 in 15.00 v Zdraviliškem parku razstavljali svoja dela, obiskovalci pa so jih lahko opazovali med ustvarjanjem.

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti - Life Wolfalps EU
Razstavljena dela in stojnica o programu Young Ranger. Foto: Meta Mavec

Umetniška dela, ki so nastala v času delavnice, so bila predstavljena v petek, 17. junija 2022, v Zavodu ARS VIVA v Podcerkvi skupaj z odprtjem razstave IX. Ex-tempora Dežela ostrnic, ki je potekala v sodelovanju z Javnim zavodom Snežnik.
Poleg priložnostne razstave likovnih del nastalih na temo »Življenje z volkovi« so bile v zavodu razstavljene tudi fotografije šestih fotografov in fotografinj ter slike osemnajstih umetnikov  na temo »Pogled na pomlad oziroma poletje z otroškimi očmi«.

Dogodek je otvoril župan občine Loška dolina Janez Komidar, ki je v svojem nagovoru poudaril, da bi morali bolj ceniti naravo, ki jo imamo okoli sebe in smo lahko nanjo ponosni: “Želim si, da bi tudi lokalni prebivalci v svojem okolju videli lepoto, ki jo v njej vidijo tuji umetniki ter jo v skladu s tem znali ceniti in ohranjati.” Otvoritev je obogatil pester kulturni program z glasbeno dediščino lokalnega okolja v izvedbi domačih pevcev Sonje Debeljak, Jane Žnidaršič, Franca Anzeljca in Vide Truden.
Program so obogatile tudi izjave tujih obiskovalcev. Soorganizator Ysbrand Bruce, ustanovitelj organizacije Artists for Nature Foundation, je izrazil svoje navdušenje nad Slovenijo, prijaznimi ljudmi in podatkom, da 60% Slovenije prekriva gozd. Szabolcs Kókay pa je opisal svoja občutja, ko je v gozdu med ustvarjanjem mimo njega stekel volk.

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti - Life Wolfalps EU
Akademski umetniki in lokalni deležniki, ki so jim prikazali svoj vidik sobivanja z volkovi. Foto: Edvard Šega

Eden izmed glavnih ciljev projekta LIFE WOLFALPS EU je izboljšanje sobivanja človeka z volkom. Vračanje volkov na območja, kjer niso bili prisotni desetletja, lahko povzroča konflikte z ljudmi, ki na teh območjih bivajo. Zato je nizka toleranca eden glavnih izzivov ohranjanja vrste. Ana Pšeničnik, koordinatorka tega dogodka v sklopu projekta LIFE WOLFALPS EU je povedala: “V sklopu projekta LIFE WOLFALPS EU organiziramo številne dogodke, s katerimi želimo prikazati prednosti in pozitivne vidike sobivanja z volkovi. Umetnost je pomemben medij, ki nagovarja čustveno plat, pritegne zanimanje splošne javnosti ter na drugačen način prikaže tudi pozitivne vidike sobivanja.”

Povedala je še, da izvedba delavnice ne bi bila mogoča brez pomoči lokalnih prebivalcev, ki so velikodušno odstopili svoj čas ter akademske umetnike sprejeli in z njimi delili svoj pogled na volka. Posebej se je zahvalila Andreju Sedmaku, Juretu Bedenku, Juretu Kordišu, Janezu Trudnu, Janezu Antončiču ter Tadeju Jermanu. Hvaležna pa je bila tudi Javnemu zavodu Snežnik za sodelovanje in skupno izvedbo zaključnega dogodka. Razstavo IX. Ex-tempora Dežela ostrnic si je možno v Zavodu ARS VIVA v Podcerkvi ogledati do konca meseca julija.

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti - Life Wolfalps EU
Eno od umetniških del, še na mestu nastajanja. Foto: Meta Mavec