Izobraževanje Komunikacija Novice Stewardship Vključevanje deležnikov

Povezovanje skrbnikov narave projekta za čim boljšo osveščenost ljudi

18 januarja 2023
Slovenia Forest Service

V času novoletnih počitnic je Center DINA organiziral več aktivnosti za otroke. Enemu izmed njih se je pridružila tudi lovka in rejka pašnih živali, ki je predstavila značilnosti velikih zveri in prepoznavanje znakov njihove prisotnosti v okolju. Z otroki je delila tudi zanimive lovske prigode  in svoje izkušnje pri delu na kmetiji, ki se nahaja v osrednjem območju velikih zveri.

Povezovanje skrbnikov narave projekta za čim boljšo osveščenost ljudi - Life Wolfalps EU
Barbara Štimec, lovka in rejka pašnih živali predstavlja velike zveri v centru DINA. Foto: Meta Štimec

Tako Center DINA, kot rejka v projektu LIFE WolfAlps EU sodelujeta kot skrbnika narave. Njuno ključno poslanstvo je osveščanje – predajanje znanj in izkušenj širši publiki. Če pa združimo oba vidika, tako pomen ohranjanja volka, kot tudi vse izzive pri življenju z njim, dobimo rdečo nit ključnih informacij, ki jih želimo predati mlajšim generacijam.

Povezovanje skrbnikov narave projekta za čim boljšo osveščenost ljudi - Life Wolfalps EU
Foto: Meta Štimec