Ekoturizem Novice

Odgovoren turizem povezan z volkovi – izobraževalni seminar za turistične vodnike

30 marca 2023
University of Ljubljana


Volk kot karizmatična vrsta lahko pritegne pozornost turistov in omogoči razvoj turizma. Pri tem je zelo pomembno, da je turizem načrtovan tako, da imajo dejavnosti čim manjši vpliv na volkove in ne prožijo konfliktov z lokalnimi prebivalci. Zato smo v sklopu projekta pripravili Smernice za odgovorno opazovanje volkov, ki jih bomo predstavili na izobraževalnem seminarju za turistične vodnike.

Seminar bo zajemal teoretični del, kjer se bodo udeleženci seznanili z biologijo in ekologijo volka, smernicami za odgovorno izvajanje turizma povezanega z volkovi in osnovami gozdne pedagogike. Predstavili bomo primere dobrih praks turističnih programov, ki so osredotočeni na opazovanje znakov prisotnosti volkov v naravi in doživljanju njihovega življenjskega prostora. Sledil bo terenski del v obliki vodenega pohoda s terenskim biologom. Na terenu bodo predstavljene tudi praktične delavnice spoznavanja in doživljanje narave preko gozdne pedagogike.

Seminar bo potekal v nedeljo, 16. aprila 2023, v turistično informacijskem centru Jezero v Kočevju.


Več informacij najdete na spodnji povezavi!