Novice Preprečevanje škod

Oddali smo prvega odraslega pastirskega psa, vzgojenega v okviru projekta LWA EU

8 avgusta 2022
Slovenia Forest Service

Varovanje pašnih živali s pomočjo pastirskih psov se v Sloveniji čedalje bolj razvija, čeprav še ne gre za zelo razširjeno prakso. Glavna razloga za to sta najverjetneje čas, potreben za vzgojo pastirskega psa, in odsotnost sistemskega načina zagotavljanja kvalitetnih pastirskih psov. Marsikateri rejci pa nimajo potrebnega znanja in si tudi ne morejo privoščiti dodatnega stroška in časa, ki ga delo s takim psom predstavlja. 

Na področju zakonodaje so bile v lanskem letu sprejete spremembe, ki izenačujejo pastirske pse s službenimi (vojaškimi in policijskimi) psi. To pomeni, da se v primeru morebitnega napada psa na človeka znotraj pašne površine obravnava vse okoliščine, ki so privedle do napada.

Od leta 2015 se zato na Zavodu za gozdove Slovenije, v okviru različnih projektov, ukvarjamo z varovanjem pašnih živali s pomočjo pastirskih psov. Vzpostavili smo sodelovanje z izkušenimi vzreditelji pastirskih psov, ki se ukvarjajo z  vzrejo in vzgojo psov v okviru delovnih linij. Ti psi imajo vlogo varuhov črede in so v stalnem stiku z živalmi.

V okviru projekta LIFE WolfAlps EU promoviramo uporabo pastirskih psov, kot enega bolj učinkovitih ukrepov za varovanje, predvsem v kombinaciji z električno ograjo. Zato bomo v okviru projekta  zainteresiranim rejcem pašnih živali sofinancirali oddajo treh odraslih pastirskih psov in 10 mladičev. Prvega, odraslo psico Dede, ki jo je vzgojil vzreditelj Aleš Sedmak, smo oddali konec junija. Šla je na manjšo kmetijo na Predmejo nad Ajdovščino, kjer bo pred napadi velikih zveri ščitila čredo pasemskih koz.

Oddali smo prvega odraslega pastirskega psa, vzgojenega v okviru projekta LWA EU - Life Wolfalps EU
Odhod psice Dede iz kmetije v Jurščah. Foto: Maja Sever
Oddali smo prvega odraslega pastirskega psa, vzgojenega v okviru projekta LWA EU - Life Wolfalps EU
Dede se privaja na novo okolje. Foto: Maja Sever

Aleš Sedmak, rejec pašnih živali in vzreditelj pastirskih psov z notranjske ima že bogate izkušnje z vzrejo takih psov. Dede je njegov osemnajsti pastirski pes, ki ga je vzredil za oddajo, od tega je to tretji, ki je k novim lastnikom odšel kot vzgojen odrasel pes. Za varovanje svojih živali Aleš uporablja sedem psov, ki so pasem tornjak in srednjeazijski ovčar. Novim lastnikom pastirskih psov tudi svetuje glede dela s psom in učinkovitega vključevanja psa v čredo.

Oddali smo prvega odraslega pastirskega psa, vzgojenega v okviru projekta LWA EU - Life Wolfalps EU
Aleš Sedmak, rejec pašnih živali in vzreditelj pastirskih psov. Foto: Maja Sever