Preprečevanje škod

Od visokih elektromrež do sistema Fladry – za varovanje pred napadi zveri

23 oktobra 2023
Slovenia Forest Service

V okviru projekta Life WolfAlps smo v Sloveniji do sedaj zagotovili zaščito pašnih živali 14 rejcev. Od teh jih je šest za zaščito prejelo visoko elektromrežo višine 160 cm, pet 145 cm visoko ograjo z dodatnim trakom, dva rejca večžično elektroograjo in en stacionarno oboro. V sklopu testiranja dodatnih zaščitnih sredstev za pašne živali smo v letošnji pašni sezoni postavili tudi tako imenovan tudi »fladry« – sistem visečih zastavic.

Od visokih elektromrež do sistema Fladry – za varovanje pred napadi zveri - Life Wolfalps EU
Fladry – sistem visečih zastavic.

Preko projekta ima Zavod za gozdove Slovenije na voljo tudi interventne komplete, ki služijo takojšnji zaščiti premoženja po škodnem primeru ali za preprečevanju nadaljnje škode. Ti so na voljo na območnih enotah in na centralni enoti v Ljubljani. Rejci imajo interventni komplet na voljo do zagotovitve lastne primerne zaščite. Ob dostavitvi interventnega kompleta rejcu svetujemo in nudimo pomoč pri postavitvi. Če rejec zaprosi za interventni komplet zaradi škodnega dogodka ob kompletu postavimo tudi avtomatske kamere. Po postavitvi interventnega kompleta ali podpisu pogodbe rejca redno spremljamo s telefonskimi klici in obiski na terenu, kjer preverjamo pravilno postavitev in delovanje posojene ali financirane zaščite, ter v primeru postavitve avtomatskih kamer preverjamo dogajanja na pašniku.

Od visokih elektromrež do sistema Fladry – za varovanje pred napadi zveri - Life Wolfalps EU
Interventni komplet postavljen na kamnitem in strmem terenu.
Od visokih elektromrež do sistema Fladry – za varovanje pred napadi zveri - Life Wolfalps EU
Testna postavitev sistema Fladry.