Monitoring Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Vključevanje deležnikov

Na Jelovici nove srne in srnjaki opremljeni s telemetričnimi ovratnicami

2 februarja 2022
Slovenia Forest Service

Potem ko smo jeseni 2021 v šestih lovskih družinah z območja Jelovice namestili zabojne pasti za odlov srnjadi, nam je sedaj v zimskih mesecih že uspelo odloviti 10 osebkov ter jih označiti.

Z močnim sodelovanjem smo ekipa projektnih sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije in člani lovskih družin Železniki, Selca, Jošt – Kranj, Bohinjska Bistrica, Sorica in Jelovica – Ribno v odlovni sezoni 2021/22 odlovili 6 srnjakov in 4 srne za namene telemetričnega spremljanja njihovega gibanja, aktivnosti in rabe prostora. Veseli smo, da so vsi odlovi potekali dobro in uspešno.

Kako poteka odlov

Najprej smo aktivirali zabojne pasti ter nanje namestili alarmni sistem, zaradi katerega smo potem dobili obvestilo v primeru zaprtja pasti. Ob aktivaciji pasti se namreč zaradi premika vrvice drsna vrata samodejno spustijo in zaprejo žival v zaboj.

Ujeto žival nato fizično imobiliziramo (srnjadi ne vbrizgamo uspaval in pomirjeval) in ji nemudoma pokrijemo oči s črno obrazno masko. Označimo jo z ušesnimi značkami, jo premerimo in ji namestimo telemetrično ovratnico. Uporabljamo dva tipa ovratnic, in sicer satelitsko ovratnico in GSM ovratnico. Oba tipa locirata žival preko sistema GPS satelitov, za sam prenos podatkov z ovratnice pa uporabljata bodisi satelitsko komunikacijo z baznimi postajami bodisi GSM telefonsko omrežje.

Po opremljanju z ovratnico žival takoj izpustimo.

Srnjak Andraž kar dvakrat v past

Letošnjo sezono smo tudi ponovno ujeli srnjaka Andraža v lovišču lovske družine Selca, katerega smo prvič opremili z ovratnico že lansko zimo. V svoj objektiv ga je kasneje ujela tudi naša avtomatska kamera, ko se je ponovno sprehodil do zabojne pasti.

Na Jelovici nove srne in srnjaki opremljeni s telemetričnimi ovratnicami - Life Wolfalps EU

Tudi srnjaka Matic in Matjaž sta se po odlovih še večkrat vrnila do pasti, kjer ju je posnela naša avtomatska kamera v lovskih družinah Bohinjska Bistrica in Železniki.