Monitoring Novice Odnos plenilec-plen-človeške dejavnosti Vključevanje deležnikov

Kje sta srnjaka iz lanske odlovne sezone?

24 februarja 2022
Slovenia Forest Service

Se spomnite naših dveh srnjakov Andraža in Juleta? Pred enim letom sta bila odlovljena s pomočjo lovskih družin Selca in Železniki kot prva dva predstavnika svoje vrste v Sloveniji, ki nosita telemetrično ovratnico. Kaj pa Andraž in Jule počneta to zimo?

Oba sta se vrnila na območje, kjer sta bila odlovljena prejšnjo zimo.

Takole so ju to sezono ujele v objektiv naše avtomatske kamere na istem mestu, kjer sta vstopila v zabojno past prejšnjo zimo.

Še pred pričetkom prejšnje pomladi sta se oba srnjaka premaknila z območja odlova na drugo, bližnje območje. Odrasli srnjaki so namreč pomladi in poleti teritorialni, kar pomeni, da zasedajo vsak svoj teritorij, ki ga aktivno nadzorujejo in branijo pred ostalimi srnjaki. Po obdobju razmnoževanja ali prsku, ki traja od druge polovice julija do prve polovice avgusta, začne teritorialna struktura v prostoru počasi razpadati. Jesen in zimo lahko preživijo srnjaki v mešanih skupinicah s srnami tudi izven ozemlja svojih poletnih teritorijev.

Prav take vrste prostorskih premikov smo zaznali pri Andražu in Juletu. Že v drugi polovici februarja 2021 sta začela raziskovati sosednji območji, Andraž približno 1,8 km stran ob območja odlova, Jule pa 2,4 km stran. Andraž takrat še ni bil star dve leti, kar pomeni, da še ni bil docela odrasel (im. subadulten). Jule pa je bil že povsem odrasel srnjak in je ob koncu februarja že zasedel območje, kjer je potem skozi celo pomlad in poletje branil svoj teritorij.

Po koncu teritorialne sezone sta spet oba zapustila svoje poletne okoliše in se še pred letošnjo zimo vrnila nazaj na območje, kjer sta preživela tudi lansko zimo. Naše foto-pasti so ju letošnjo zimo večkrat posnele v skupinicah z drugo srnjadjo, še posebej na tistih točkah v prostoru, kjer pozimi najdejo hrano. 

Kje sta srnjaka iz lanske odlovne sezone? - Life Wolfalps EU
Razporeditev sezonskih domačih okolišev srnjaka Andraža od februarja 2021 do februarja 2022 pod Jelovico.
Kje sta srnjaka iz lanske odlovne sezone? - Life Wolfalps EU
Razporeditev sezonskih domačih okolišev srnjaka Juleta od februarja 2021 do februarja 2022 pod Jelovico.