Komunikacija Novice

Ekipa Zavoda za gozdove Slovenije obiskala projekt LIFE Lynxconnect v Španiji

19 novembra 2021
Slovenia Forest Service

Ekipa projekta LWA EU iz Zavoda za gozdove Slovenije je sredi oktobra v Španiji obiskala projekt LIFE Lynxconnect. Gostitelji so v letošnjem letu začeli izvajati četrti projekt LIFE, katerega cilj je povezati vse obstoječe populacije iberskih risov v eno funkcionalno metapopulacijo.

Srečanje z ekipo, ki ima več kot 20 let izkušenj z izvajanjem evropskih projektov s področja varovanja ogroženih živalskih vrst, je članom projekta LWA EU omogočilo izmenjavo izkušenj o vodenju in izvedbi LIFE projektov. Poleg tega so tekom 4 dnevne ekskurzije podrobno spoznali primere dobre prakse, ki niso vezani le na ohranjanje iberskega risa, temveč so pomembne za varstvo velikih zveri v splošnem. Med drugim je bilo govora o delu z deležniki, zagotavljanju povezljivosti habitata in pomembnosti pravilnega upravljanja s plenskimi vrstami.

Novo znanje, ki so ga pridobili, in dobre prakse, ki se tičejo tako splošnega varovanja velikih kot tudi izvajanja LIFE projektov, bodo pripomogla k uspešnejšem izvajanju projekta LIFE WOLFALPS EU.

Ekipa Zavoda za gozdove Slovenije obiskala projekt LIFE Lynxconnect v Španiji - Life Wolfalps EU
Udeleženci predstavitve, ki jo je pripravil Marcos Lopez-Parra s projekta LIFE Lynxconnect.
Ekipa Zavoda za gozdove Slovenije obiskala projekt LIFE Lynxconnect v Španiji - Life Wolfalps EU
Ekskurzija in pogovor o povezljivosti habitata.
Ekipa Zavoda za gozdove Slovenije obiskala projekt LIFE Lynxconnect v Španiji - Life Wolfalps EU
Skupinska fotografija pred gojitvenim centrom za rise La Olivilla.