Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

E.1

Komunikacijska strategija

Komunikacija ima temeljno vlogo pri upravljanju karizmatičnih vrst, kot je volk. Načrtovanje in izvajanje komunikacije je razdeljeno na tri podakcije:

E1.1 Priprava komunikacijske strategije

Varovanje in ohranjanje volka kot trajnostnega ravnovesja med prisotnostjo volka in človeškimi dejavnostmi je koncept komunikacijske strategije projekta, ki bo vsebovala: cilje, vsebino, metode, ključna sporočila projekta, usklajeno podobo projekta ter skupne operativne protokole. Komunikacijske aktivnosti so tesno povezane z varstvenimi aktivnostmi, zato bo za vsako varstveno aktivnost razvita podporna komunikacijska aktivnost.  

E1.2 Razvoj paketa za posredovanje informacij

Komunikacijsko strategijo bomo prenesli v konkretne komunikacijske izdelke, kot so: video posnetki, izobraževalni materiali za program LIFE Mladi nadzornik, informativno gradivo za študije plen-plenilec-lovec, smernice o odgovornem turizmu na območjih prisotnosti volkov, letaki, plakati in prireditve za javnost.

E1.3 Mreženje z drugimi projekti 

V Evropi in po svetu se izvajajo projekti, povezani z varovanjem in ohranjanjem volkov ali sorodnimi temami. S to aktivnostjo nameravamo vzpostaviti stike z večino obstoječih projektov, da bi vzpostavili sodelovanje, izmenjavo znanja, pilotne izkušnje, strokovno znanje in dobre prakse.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu