Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

D.2

Ocena družbeno-ekonomskih vplivov projektnih akcij in ekosistemske funkcije

Konkretni ukrepi upravljanja morajo vplivati ​​na ekosistem tako v ekološkem kot v gospodarskem smislu. Namen te aktivnosti  je oceniti koristnost in uspeh konkretnih ukrepov za ohranjanje, ki se izvajajo, da bi ocenili vpliv projekta na ekosistem in blaginjo lokalnega prebivalstva.

Strategijo spremljanja bomo, da bo učinkovita, strukturirali in določili v prvem letu projekta, podatke pa bomo zbirali skozi celotno trajanje projekta. Vodenje te aktivnosti bo prevzel EURAC, vsak od partnerjev bo redno poroča o rezultatih in o vplivu projekta. Na začetku projekta bomo izdelali niz socialno-ekonomskih kazalnikov, ki jih bo projektna skupina razvila za vsako projektno aktivnost. Hkrati bomo razvili tudi kazalnike funkcij ekosistemov, za to pa bomo upoštevali smernice MAES (Mapiranje in ocenjevanje ekosistemov in njihovih storitev).

Kvantitativno oceno gospodarskega vpliva bomo dopolnili z oceno družbenega vpliva projekta.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu