Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

A.6

Križanci v alpski populaciji in povezovalni koridor: opredelitev protokolov, ukrepov in intervencijskih skupin

Križanje med volkom in psom vzbuja utemeljeno zaskrbljenost in znanstvena skupnost meni, da je to resna grožnja ohranjanju volkov. V okviru te akcije bomo pripravili osnovo za pripravo varstvenih ukrepov (ki jih bomo uporabili v akciji C5), za preprečitev izgube genetske identitete in za spremljanje širjenja primerov križanja (prisotnih v Severnih Apeninih) v populaciji alpskega volka.

Ta akcija bo imela posebno vlogo v ekološkem koridorju Apeninskih gora Piemont-Ligurija (“Piemont-Ligurijski Apeninski koridor in urbano območje”), ki povezujejo italijansko populacijo apeninskih volkov z alpskimi. V 90. letih je ta koridor omogočil naravno ponovno naselitev volkov v Alpe. Danes je to območje tudi povezava z osrednjim območjem introgresije (prehoda genov iz ene vrste v drugo) v Toskani, od koder se križanci širijo v alpsko območje.

Izvedba aktivnosti:

  • Genetsko-znanstvena delavnica za določitev skupnega mednarodnega genetskega protokola za odkrivanje križancev v alpski populaciji volka.
  • Delavnica v Piemontu, za določitev skupnega protokola za upravljanje in intervencije za odstranjevanje križancev in dogovor na državni in mednarodni ravni.
  • Opredelitev lokalnih intervencijskih skupin za ulov in odstranjevanje križancev oz. za sterilizacijo. 
  • Komunikacijska kampanja in dogovor z zainteresiranimi deležniki na Apeninskem koridorju, glede upravljanja s križanci.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu