Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Volk v italijanskih Alpah

Context, Natural Return of Wolf and Evolution of the Population up to 2020

Nenehno preganjanje je privedlo do izumrtja volka v italijanskih Alpah na začetku 20. stoletja. V zahodnih Alpah se je naravno obnavljanje populacije začelo v devetdesetih letih: v letih 1996–97 so bili dokumentirani prvi čezmejni tropi med Italijo in Francijo. Čeprav je nezakonito ubijanje še vedno prisotno in je lokalno problematičen pojav, je trend populacije alpskih volkov v zadnjih dvajsetih letih pozitiven. V obdobju 2017–2018 je populacija volkov v italijanskih Alpah dosegla skupno 51 tropov / parov volkov, skupno minimalno število 293 volkov, večinoma  v zahodnih Alpah. Srednje-vzhodni del populacije volkov se močno širi, čeprav večinoma izvira iz prvega para, oblikovanega v Lesiniji leta 2012.

Italijansko alpsko območje je trenutno pomembno kot povezovalno območje med italijansko apeninsko populacijo volkov in populacijo volkov v Dinaridih. Naravna vrnitev vrste poteka predvsem na podeželskih in gorskih območjih, kjer poteka intenzivna živinoreja na katero ima volk vpliv.

Glavni problemi in grožnje

Interakcije med prisotnostjo volka in živinorejo so bile že od nekdaj glavni vir konfliktov med volkovi in ljudmi. Zato je bistvenega pomena vlaganje v sisteme za preprečevanje napadov na živino in podpiranje dela kmetov za spodbujanje sožitja z volkom. V zadnjem času se volkovi vračajo tudi na gričevnata, obvodna in bolj antropogena območja, kar ustvarjajo nove težave, povezane s strahom ljudi, ki jih je mogoče rešiti s širjenjem ustreznih informacij.

Varovanje in ohranjanje volkov ter upravljanje z vrsto

Volk je v Italiji strogo zaščiten z Bernsko konvencijo (1979) in Direktivo EU o habitatih (1992), ki sta bili uvedeni s posebnimi nacionalnimi zakoni. Italija si od leta 2015 prizadeva za nov državni načrt za upravljanje vrste, vendar ta še ni vzpostavljen. Šele od leta 2020 je italijansko ministrstvo za okolje pooblastilo ISPRA (Italijanski inštitut za varovanje okolja in raziskave), da izvede prvi nacionalni sistem spremljanja vrste. Poleg spremljanja stanja populacije, posamezne regije in nacionalni parki financirajo tudi ukrepe za zaščito živine in nadomestilo rejcem za izgube po plenjenju volka.

Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu