Izobraževanje Komunikacija Novice

Vključevanje v dialog z različno mislečimi: izvedba izobraževalnih delavnic tudi za dijake z Gorenjske

6 januarja 2023
Slovenia Forest Service

Preko igre vlog in predstavitve izkušenj »iz prve roke« s strani rejca pašnih živali smo tudi dijakom z Gorenjske približali večplastnost varstva in upravljanja z volkom. Predvsem srednješolci smeri kmetijsko-podjetniški in naravovarstveni tehnik predstavljajo ključne deležnike, ki bodo v bodoče vpleteni v aktivnosti povezane z vrsto, zaradi česar je nujno, da izzive in načine reševanja ter preprečevanja le teh spoznajo že v času izobraževanja, da bodo pri nastopu svojega dela opremljeni z zadostnim znanjem in pravimi informacijami za konstruktivno vključevanje v družbeni dialog.

Vključevanje v dialog z različno mislečimi: izvedba izobraževalnih delavnic tudi za dijake z Gorenjske - Life Wolfalps EU
Predstavitve izkušenj »iz prve roke« – rejec drobnice je srednješolcem predstavil svoje izkušnje sobivanja z velikimi zvermi.