Izobraževanje Komunikacija Novice Stewardship

V vlogi drugače mislečega: predstavitev izzivov soobstoja med volkom in človekom preko igre vlog

28 aprila 2022
Slovenia Forest Service

Zavod za gozdove Slovenije je skupaj z rejko pašnih živalim, vključeno v projekt kot zagovornica narave, izvedel 5 delavnic za dijake strokovnih srednjih šolskih programov kmetijsko-podjetniški in naravovarstveni tehnik ter gimnazijce. Osrednji cilj delavnic je bil predstaviti večplastnost varstva in upravljanja z volkom. Dijaki so se seznanili s splošno biologijo volka, ekologijo, etologijo in spremljanjem vrste na terenu. Nato je rejka pašnih živali predstavila različne učinkovite ukrepe, ki jih je mogoče uporabiti za zaščito pašnih živali na pašniku, in delila z dijaki izkušnje z rejo živali na območju stalne prisotnosti volkov.

Po predstavitvah so bile dijakom tekom igre vlog dodeljene različne vloge, prek katerih so sodelovali v vodeni razpravi in zagovarjali svoja prepričanja. Ključni cilj delavnice je bil dijakom predstaviti pomen sodelovanja in upoštevanja mnenj/stališč drugače mislečih.