Komunikacija

Strokovna ekskurzija v Švico

10 novembra 2020
Slovenia Forest Service

V začetku septembra je Zavod za gozdove Slovenije organiziral strokovno ekskurzijo v Švico, natančneje v kanton Graubünden. Namen ekskurzije je bila izmenjava izkušenj s švicarsko kmetijsko-svetovalno organizacijo AGRIDEA na temo kmetijskih praks na območju Alp, kjer se redno pojavljajo volkovi. Ekskurzije so se udeležili strokovnjaki iz različnih institucij (Kmetijsko gozdarske zbornice, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete), vzreditelji pastirskih psov, rejci drobnice ter predstavniki Agencije RS za okolje.

Tekom ekskurzije so se udeleženci pogovarjali o izzivih paše na območjih, kjer so prisotne velike zveri, ter razviti ideje, kako izboljšati obstoječ sistem v Sloveniji. Strokovnjaki z Agridee so predstavili svoj program za podporo praksi uporabe pastirskih psov, in sicer preko vzgoje pastirskih psov do odrasle faze. Obiskali smo različne kmetije, ki za varovanje pašnih živali uporabljajo tako pastirske pse kot tudi električne ograje. Prakse se v osnovi ne razlikujejo od tistih, ki jih uporabljamo v Sloveniji, a vendar jih je v obeh državah še mogoče izboljšati in dodelati. Ekskurzija je bila zato zelo dobra priložnost za pridobivanje znanja in svežih idej za izboljšanje področja preprečevanja škod.