Komunikacija Novice Novice Vključevanje deležnikov

Srečanje na Gorenjskem na temo volka – izglasovali ste želene teme za naslednja srečanja

24 marca 2023
University of Ljubljana

Na območju Gorenjske so posamezne volkove spet začeli zaznavati pred približno petimi leti. V letu 2019 so se na območju Cerkljanskega, Jelovice in Pokljuke trem parom volkov skotili mladiči in so tako nastali trije tropi. V letu 2020 je cerkljanski trop po odstrelih volkov izginil, ostala pa sta jelovški in pokljuški trop, ki sta prisotna na tem območju do danes.

Z vrnitvijo volka se vrača tudi potreba po poznavanju te vrste ter iskanju načinov za življenje z njo. Zato smo v projektni ekipi z Biotehniške fakultete konec februarja na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju organizirali posvetovalno srečanje na temo volka za širšo zainteresirano javnost. Udeležencev je bilo več kot 70, in sicer iz organizacij in institucij kot so Triglavski narodni park, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zavod za varstvo narave, Občina Jezersko, LD Jezersko, LD Kranjska Gora, LD Železniki, Agrarna skupnost Zasip, Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline, Društvo Dinaricum, prisotni so bili tudi študenti gozdarstva, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna ter različni drugi lokalni prebivalci.

Srečanje na Gorenjskem na temo volka - izglasovali ste želene teme za naslednja srečanja - Life Wolfalps EU
Hubert Potočnik iz Biotehniške fakultete je predaval na temo biologije in ekologije volka, v povezavi s številčnostjo, teritorialnostjo in širjenjem volka. Foto: Irena Kavčič

Zbrane je nagovorila Špela Planinšek iz Občine Kranj, dr. Irena Kavčič z Biotehniške fakultete pa je predstavila projekt LIFE WOLFALPS EU. Sledilo je predavanje doc. dr. Huberta Potočnika o biologiji volka. Ker je ministrstvo odpovedalo prisotnost na dogodku, je ostal čas za predstavitev Stanislava Berganta iz Sindikata kmetov Slovenije, ki so jo izglasovali udeleženci. Ob prijavi na srečanje so nekateri udeleženci že predlagali teme, o katerih bi radi slišali več na naslednjih srečanjih. Pred koncem srečanja smo tem temam dodali še nekaj predlogov udeležencev, nato pa izvedli glasovanje. Vsak udeleženec je lahko razdelil tri svoje glasove. Na naslednjih srečanjih bomo poskusili pokriti izglasovane teme, ki so bile:

  • Zaščita pašnih živali in conacija prisotnosti volka
  • Vpliv volka na obdelanost zemljišč in opuščanje planin
  • Populacija volka (upravljanje, urejanje številčnosti, predvidevanje gibanja številčnosti volka)
  • Sobivanje (revitalizacija podeželja – ali se afiniteta ljudi do naselitve opuščenih vasi zaradi volkov zmanjša, pastirski psi – prehodnost in odgovornost v primeru napada ter primer obor za rejo divjadi)
Srečanje na Gorenjskem na temo volka - izglasovali ste želene teme za naslednja srečanja - Life Wolfalps EU
Udeleženci so predlagali in glasovali za teme, o katerih bi radi slišali več na naslednjih srečanjih. Foto: Irena Kavčič

Poročilo s srečanja bomo poslali na pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor ter udeležencem, ki so v ta namen pustili svoj kontakt. 

Župan Občine Gorje Peter Torkar je predlagal, da se podobno srečanje organizira tudi v njihovi občini. Kasneje smo se na Biotehniški fakulteti se odzvali njegovemu vabilu na srečanje v njihovi občini, ki bo potekalo 31.3.