Preprečevanje škod

S pooblaščenci za cenitev škod o pomenu preprečevanja škod na terenu

25 novembra 2020
Slovenia Forest Service

Ob škodnih dogodkih oškodovanci pokličejo pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in prijavijo nastalo škodo. Pooblaščenci se nato odpravijo na kraj nastale škode in pripravijo zapisnik, ki je osnova za izplačilo škode. Pooblaščenci so zato prvi stik uradne osebe s kmeti in drugimi oškodovanci, ko jim velike zveri povzročijo škodo na premoženju. Poleg samega popisa dogodka so, poleg kmetijskih svetovalcev, prav uslužbenci ZGS tisti, ki lahko oškodovancem svetujejo, kako ukrepati in urediti ustrezno zaščito, da se škode ne bi ponovile.

O aktualnem dogajanju in izzivih s terena se člani projekta LIFE WolfAlps EU pogovarjamo na srečanjih s pooblaščenci iz vseh območnih enot, kjer se pojavlja volk. Srečanja potekajo tako v obliki sestankov kot tudi terenskih delavnic, kjer si s pooblaščenci ogledamo različne pristope k varovanju premoženja in obiščemo kmete, ki so zainteresirani za izboljšanje njihovega sistema za preprečevanje škode.

S pooblaščenci za cenitev škod o pomenu preprečevanja škod na terenu - Life Wolfalps EU
Srečanje pooblaščencev, članov intervencijske skupine WPIU na Kočevskem.
S pooblaščenci za cenitev škod o pomenu preprečevanja škod na terenu - Life Wolfalps EU
Terenska delavnica, kjer so si člani WPIU ogledali različne pristope k varovanju premoženja.
S pooblaščenci za cenitev škod o pomenu preprečevanja škod na terenu - Life Wolfalps EU
Terenska delavnica članov intervencijske skupine WPIU.