Komunikacija Novice Vključevanje deležnikov

Prvi javni dogodek za prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji

31 marca 2021
Slovenia Forest Service

V organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije ter Ministrstva za okolje in prostor je 12. 3. 2021 na spletu potekal prvi javni dogodek v procesu prenove strateških dokumentov za volka. Uvodne predstavitve stanja populacije volka v Sloveniji, zakonodajnih okvirov pri upravljanju z volkom, vpliva volka na kmetijstvo, varovanje premoženja in kulturno krajino so ponudile dobra izhodišča za razpravo v manjših skupinah , ki je potekala v delavničnem delu dogodka.

Udeleženci so izpostavili mnoge izzive na treh področjih: upravljanje, kmetijstvo ter vključenost in informiranost deležniških skupin, predlagali pa so tudi že nekatere rešitve. Poročilo jih povzema ter bo eno od vodil za pripravljalno skupino pri določanju prioritet prenovljenih strateških dokumentov.